25 september 2019

Deel dit op:

In een samenwerkingsverband tussen acht vooraanstaande vastgoedeigenaren, waaronder Bouwinvest, Thomas Rau en een multidisciplinair team van Deloitte, is onderzocht wat de financiële effecten zijn van het integreren van de hergebruikwaarde van materialen in gebouwen in vastgoed business cases. Het inzicht in de hergebruikwaarde van materialen in een gebouw kan business cases om met circulariteit aan de slag te gaan meer haalbaar maken. Met dit onderzoek willen partijen de transitie richting een circulaire bouw- en vastgoedsector versnellen. De resultaten zijn gebundeld in een onderzoeksrapport: Van vastgoed naar losgoed.

De  aanleiding van het onderzoek is de ambitie van de Rijksoverheid, dat Nederland in 2050 volledig circulair is, inclusief de gebouwde omgeving. Onderzoek laat zien dat gebouwen in Nederland circa 40 procent van de energie en 40 procent van de grondstoffen verbruiken. Een volledig circulaire economie impliceert dan ook een enorme transitie voor gebouweigenaren, gebouwgebruikers, bouwers, leveranciers en ontwikkelaars. Het doel van deze strategische samenwerking is om de financiële baten van circulariteit uit te kristalliseren om de snelheid van de transitie te bevorderen.  

Bouwinvest streeft naar een solide rendement op duurzame vastgoedinvesteringen voor institutionele investeerders en hun deelnemers. Wij investeren voor de lange termijn en doen dit op een verantwoorde manier door milieu-, sociale en governance (ESG) criteria mee te nemen bij al onze investeringsbeslissingen. Dit gezamenlijke onderzoek naar de wijze waarop  circulariteit praktisch verwerkt kan worden in businesscases helpt ons stappen te zetten in de energietransitie waar we met elkaar voor staan. 

Met dit onderzoek wordt duidelijk wat de financiële effecten zijn van het integreren van de hergebruikwaarde van materialen in gebouwen in circulaire business cases. Door de stijging van grondstofprijzen en technologische ontwikkelingen gericht op recycling en hergebruik van grondstoffen, zijn materialen in een gebouw niet langer afval na het afstoten van dit gebouw maar vertegenwoordigen zij een zekere financiële waarde. Het inzicht in deze financiële waarde – de hergebruikwaarde – kan worden verkregen op basis van een materialenpaspoort. Dit inzicht kan circulaire business cases meer haalbaar maken en zodoende investeringsbeslissingen positief beïnvloeden. 

Lees het volledige onderzoeksrapport ‘C8 | Van Vastgoed naar Losgoed’ opgesteld door een multidisciplinair team van Deloitte en mogelijk gemaakt door acht grote Nederlandse vastgoedeigenaren die een toonaangevende rol spelen in de transitie naar circulariteit -de Circulaire 8 of C8: ASML, Bouwinvest, Erasmus MC, gemeente Rotterdam, Lefier, RAI Amsterdam, Shell en Van Wijnen.

 

Nieuwsbrief