17 mei 2018

Deel dit op:

Marktpartijen, waaronder Bouwinvest, willen samen met de overheid komen tot een gezamenlijke routekaart om de opgave van bijna 1 miljoen nieuwe woningen in 2030 te realiseren.

Ze zijn bereid om de komende 10 tot 15 jaar miljarden euro’s te investeren. Dit lieten 14 projectontwikkelaars, beleggers en bouwondernemingen in de op 17 mei gepresenteerde Investeringsstrategie Duurzame verstedelijking ‘Thuis in de Toekomst’ weten.

“We hebben te maken met een enorme woningbehoefte, maar ook met opgaven op het gebied van energietransitie, klimaat, mobiliteit en verduurzaming van de leefomgeving.” Met deze woorden presenteerde de voorzitter van de brancheorganisatie voor projectontwikkelaars NEPROM, Bart van Breukelen, de strategie aan ruim 600 aanwezigen tijdens de Dag van de Projectontwikkeling in ’s-Hertogenbosch.

Van Breukelen benadrukt daarbij wel dat de overheid een cruciale rol zal vervullen. “Er moet een einde komen aan het improviseren. Het ontbreekt Nederland aan een integraal ruimtelijk plan voor de komende decennia. Daardoor zijn we nu niet efficiënt, ontwikkelen we te veel plot voor plot en missen we kansen waar het gaat om duurzaamheid en de kwaliteit van onze leefomgeving. Er is behoefte aan heldere keuzes bij de overheid en een gezamenlijk enthousiasmerend toekomstperspectief. Op die manier kan de overheid een solide basis bieden voor private investeringen in woningen en in echt duurzame verstedelijking. Voorwaarde voor de bouw van 1 miljoen nieuwe woningen is dat de overheid ook zelf fors gaat investeren. Onder andere in infrastructuur en in de noodzakelijke sanering van milieubelastende bedrijfsactiviteiten in de steden en in de stedelijke regio’s.”

Lees meer over het initiatief op de website van de NEPROM.

Nieuwsbrief