05 juni 2018

Deel dit op:

Het Hembrugterrein is formeel overgedragen aan ABC Planontwikkeling. ABC Planontwikkeling en L.I.F.E. ontwikkelen het terrein tot een gemixt, levendig gebied gelegen tussen het centrum van Zaandam en Amsterdam.

Er worden ongeveer 1000 woningen gerealiseerd, waarvan het Bouwinvest Residential Fund als institutioneel belegger 350 vrije sector huurwoningen afneemt. Vanmiddag vond de ondertekening plaats op de PROVADA.

Hembrugterrein: van afgesloten enclave naar bruisend gebied
Het hele Hembrugterrein is 42,5 hectare groot. De nieuwe eigenaar heeft daarvan 30 hectare gekocht, inclusief de ongeveer 70 gebouwen die daarop staan. De ambitie is om zoveel mogelijk de bestaande gebouwen te behouden, meer dan de vijftig die zijn aangewezen als monument. Op het terrein komen naar verwachting een multifunctioneel programma en ongeveer 1.000 woningen in verschillende groottes en prijsklassen. Een substantieel deel daarvan is sociale en vrije sector huur. Het Bouwinvest Residential Fund investeert in 350 vrije sector huurwoningen.

Bouwinvest is in een vroeg stadium bij het project betrokken. Allard van Spaandonk, CIO Dutch Investments bij Bouwinvest, legt uit waarom: “Bouwinvest investeert wereldwijd en ziet dat door urbanisatie, demografische ontwikkelingen en technologische vernieuwing grootstedelijke gebieden harder groeien dan landen als geheel. Die wereldwijde trends zijn ook van toepassing op Nederland als we kijken naar de Randstad of de metropoolregio van Amsterdam. Hembrug past uitstekend in die verwachtingen. Daar komt bij dat Hembrug een unieke leefomgeving zal worden door het multifunctionele programma, het groene en monumentale karakter en de ligging aan het Noordzeekanaal en Voorzaan”

Ontwikkelvisie
ABC Planontwikkeling, LIFE MAKES SENS en Bouwinvest hebben elkaar gevonden in hun visie.
Marcel Loosen, directeur van ABC Planontwikkeling: “Met het Hembrugterrein zullen we echt op een nieuwe manier aan gebiedsontwikkeling deelnemen. De ambitie is om sámen met de omwonenden en de community van huidige en toekomstige ondernemers het Hembrugterrein verder te ontwikkelen tot een plek waar men wíl zijn. Een stedelijke leefomgeving in een groen landschap waar wonen, werken, leren, cultuur en recreëren ‘hand in hand’ gaan. Wij hebben hoge ambities als het gaat om onder meer duurzame energievoorziening, waterhuishouding, mobiliteit en hergebruik van materialen en afval”.
Abdel Salemi managing partner SENS real estate: “Het gebied is uniek, het heeft zijn eigen ziel. De aanwezigheid van historische karakteristieke gebouwen in combinatie met rust, groen en levendigheid hebben ervoor gezorgd dat wij direct verliefd zijn geworden op deze plek”.
 
Gebiedsontwikkeling in co-creatie
ABC Planontwikkeling en LIFE MAKES SENS gaan het gebied in co-creatie met de omgeving ontwikkelen. Loosen: “Het Hembrugterrein is het eerste gebied in Nederland dat op deze schaal met de co-creatiemethode ontwikkeld wordt. We willen het unieke karakter van Hembrug behouden en versterken en samen mét de omgeving invulling geven aan de planvorming. Voor deze grondhouding zijn lef en ervaring nodig. Wij zijn een netwerkorganisatie, dus we laten veel partijen vanuit hun specialisme meedenken”.
Salemi: “Gebiedsontwikkeling op dit schaalniveau doe je niet alleen, daar heb je altijd partners voor nodig die in staat zijn om iets toe te voegen. Wij hopen door onze betrokkenheid en creativiteit in samenwerking met andere belanghebbenden van het Hembrugterrein een zeer aangenaam en duurzaam verblijfsgebied te maken voor zijn toekomstige gebruikers”.

 

Nieuwsbrief