Bouwinvest belegt voor de lange termijn. Om onze beleggingen nu en in de toekomst waardevast te houden, hebben we vanzelfsprekend belang in een gezonde leefomgeving, waardoor we automatisch een maatschappelijk betrokken speler zijn. Ons vermogensbeheer draagt bij aan een duurzame, leefbare, toegankelijke stedelijke omgeving én het verbeteren van pensioenuitkeringen. Plaatsen, waar mensen nu en in de toekomst willen wonen, werken en leven. Zo creëren wij maatschappelijk én financieel rendement. Zodoende kunnen wij op de lange termijn stabiel rendement blijven realiseren voor onze klanten – pensioenfondsen en verzekeraars – zodat zij pensioenen kunnen blijven uitkeren.   

Onze doelstelling is ervoor te zorgen dat ten minste 80% van ons totaal belegd vermogen in 2021 bovengemiddeld presteert op het gebied van milieu, maatschappien goed bestuur (ESG). Dit meten we aan de hand van het aandeel van het totaal belegd vermogen met een GRESB rating van 4 of 5 sterren. Zo leveren we een positieve bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties: Duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11). Daarnaast leveren we een positieve bijdrage aan SDG 7: Betaalbare en duurzame energie, SDG 8: Waardig werk en economische groei en SDG 3: Goede gezondheid en welzijn. Op het gebied van klimaatverandering hebben we de ambitie om de beleggingen uiterlijk in 2045 te laten voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. 

SFDR

Alles over de Sustainable Finance Disclosure Regulation

ESG Engagement Statement

pdf 0,1 MB

Responsible Investment Policy

pdf 10,6 MB
Bernardo Korenberg
Head of Sustainability and Innovation
Micha Reusen
Head of Sustainability and Innovation

Investeren in verantwoord vastgoed

Investeren in milieu, maatschappij en goed bestuur helpt klimaatverandering tegen te gaan en genereert bredere sociale, economische, ecologische en gezondheidsvoordelen. We zijn ervan overtuigd dat onze aanpak risicovermindert en zorgt voor betere rendementen en de aantrekkelijkheid van ons vastgoed en portefeuilles verhoogt. 

Investeren in duurzame samenwerking

Of het nu gaat om beleggers, huurders, overheidsinstanties of leveranciers; wij streven er naar om met alle partijen duurzame samenwerkingsverbanden aan te gaan omdat die samenwerking essentieel is voor de toekomst. We luisteren naar onze partners en houden rekening met zaken die zij belangrijk vinden. 

Een verantwoorde organisatie

We voeren onze activiteiten uit op basis van integriteit, eerlijkheid en transparantie en we respecteren de belangen van degenen met wie we relaties onderhouden. We hebben deze principes samen met maatschappelijk verantwoord ondernemen en innovatie verankerd in alle bedrijfsprocessen. We achten dit essentieel voor de toekomstbestendigheid van Bouwinvest.   

We zijn ons ervan bewust dat toegewijde en hardwerkende medewerkers cruciaal zijn om deze doelen te bereiken. Daarom zetten we ons in om een aangename en uitdagende werksfeer te creëren. Bij onze verantwoorde bedrijfsvoering hanteren we strikte controleprogramma’s en kaders op het gebied van corporate governance, risico en integriteit.  

We dragen ook bij aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Betaalbare woningen en ook zorgvastgoed staan hoog op de Nederlandse politieke agenda. De markt staat onder druk door een beperkt aanbod en een grote vraag. We werken nauw samen met nationale en lokale overheden, woningcorporaties en projectontwikkelaars om deze problemen aan te pakken en uitbreiding van het aantal woningen en woon-zorgvastgoed te versnellen. Beide sectoren bieden naast een optimaal beleggingsrendement ook maatschappelijke meerwaarde.   

Nieuwsbrief