06 januari 2023

Deel dit op:

De invloed, en daarmee dreiging, van de klimaatverandering op assets wordt binnen bedrijven serieuzer dan ooit genomen. Uit een recent onderzoek van Bloomberg blijkt dat 85 procent bezig is met klimaatrisicoanalyses. Diverse factoren, zoals bijvoorbeeld de locatie en aard van de activiteiten, bepalen de kwetsbaarheid door milieuverstoringen. Dit heeft geleid tot een industrie waar klimaatconsultants analyses op maat maken voor individuele bedrijven, maar aan deze diensten zitten behoorlijke kosten verbonden.

Dankzij het geografische informatiesysteem (GIS) is er voor veel bedrijven een directere oplossing te vinden. Deze zit namelijk vaak al in de huidige software die zij gebruiken.

"Ik denk dat veel van onze branchegenoten de kennis van de klimaatkaarten niet in huis hebben", zegt Robert Wagenaar, Head of Portfolio Operations & Transactions bij Bouwinvest. "Wij vinden het echt belangrijk om de kennis in huis te hebben over hoe het werkt en om onze eigen analyse te kunnen maken."

De kracht van een klimaatrisicobeoordeling

Voor investeringsbeoordelingen vertrouwt Wagenaar op de locatie-informatie van het interne GIS-team, bestaande uit GIS-beheerder Rutger de Koning en GIS-analist Robert Mens. Een door De Koning en Mens gemaakte klimaat-risicokaart geeft informatie over de beleggingsstrategie door de bedreigingen en kansen van overstromingen, hittestress, bosbranden en andere milieufactoren in de juiste context te plaatsen.

"Door de interne experts en de interne expertise bespreken we als beleggingsteam de klimaatscenario's en wordt de kennis van het hele Bouwinvest-team beter’’, aldus Wagenaar.

Hoe locatiekennis leidt tot betere risicobeoordelingen

Het GIS-klimaatdashboard toont de locatie en de relatieve omvang van de investeringen van het bedrijf. De kleurcodering toont de ernst van het klimaatrisico per gebied aan. Investment managers kunnen zo zien wat de status is voor individuele gebouwen tijdens extreme temperaturen en kijken naar klimaat specifieke scenario’s.

Op basis van deze inzichten kan met de exploitanten van de gebouwen worden gesproken over maatregelen ter beperking van de gevolgen, zoals het versterken van de fundering of het installeren van groene daken die de gebouwen veerkrachtiger kunnen maken.

Dankzij de ruimtelijke analyse van GIS kunnen specifieke vragen beantwoord worden om zo op maakt gemaakte gegevens te verzamelen. Zo leerde het team dat 20 centimeter een kantelpunt is als je het hebt over materiële schade door wateroverlast. De klimaat risicokaart houdt automatisch rekening met dergelijke gegevens e markeert ontwikkelingen en eigendommen met een verhoogd risico op wateroverlast.

Voor nieuwe investeringen helpt locatiekennis bij het kwantificeren van het bruto risico van een geografisch gebied en het netto risico van een specifiek bouwwerk op die locatie. Dit op basis van eventuele beschermingsvoorzieningen tegen milieubedreigingen.

Dankzij deze gedetailleerde beoordeling zien we kansen die anderen niet zien. Zo kan een stad in Noord-Europa een verhoogd risico op extreme hitte vertonen, maar dankzij warmte dempende raamcoatings kan dit risicoprofiel verlaagd worden waardoor de kans op schadelijke hitte-effecten vermindert. Bij de jaarlijkse klimaatrisicobeoordeling verwerkt het GIS-team de meest recente en gedetailleerde informatie. Zo heeft het World Resources Institute in 2022 een nieuwe kaart van kustoverstromingen uitgebracht met aanzienlijk meer details dan die van vorig jaar. “In plaats van een consultant in te schakelen om de veranderingen te begrijpen, gebruikten we GIS om de verschillen snel met elkaar in overeenstemming te brengen. Uiteindelijk stelden we vast dat slechts een fractie van de Europese gebieden die in 2021 als risicovol waren aangemerkt, nog steeds die status hadden’’ aldus Mens en De Koning

Een ruimtelijke basis voor beslissingen

De klimaatrisicoanalyses helpen ook om inzichten binnen de organisatie te communiceren en vragen van pensioenfondsbestuurders of internationale fondsmanagers te beantwoorden.

"We moeten direct kunnen communiceren, zowel naar onze interne als externe stakeholders, over de impact van een gebeurtenis op onze assets," zegt Wagenaar. "We zoomen snel in op de kaart en zien: 'Waar zijn de overstromingen en waar zijn onze assets?' Het is echt gemakkelijk om die kaarten altijd beschikbaar te hebben."

Een dergelijk operationeel bewustzijn wordt gewaardeerd door bedrijfsleiders in sectoren als de detailhandel, de industrie en de financiële dienstverlening, die allemaal te maken hebben met een steeds volatieler klimaat.

Het GIS-team moet niet alleen rekening houden met de huidige risico's, maar ook met klimaattrends die zich over 10 of 20 jaar kunnen ontwikkelen. De langetermijnvisie geeft vorm aan de eigen duurzaamheidsprioriteiten van het bedrijf, waaronder het terugdringen van het energieverbruik in zijn gebouwen tot een derde van het huidige niveau in 2045 (Paris Proof).

Een veerkrachtiger bedrijf en wereld

Bouwinvest streeft ernaar om klimaatrisicobeoordelingen te standaardiseren voor de hele internationale portefeuille en GIS speelt een belangrijke rol als centraal platform voor het verzamelen en analyseren van gegevens en het sturen van actie. Uiteindelijk wil het internationale investeringsteam niet alleen kunnen beoordelen hoe risicovol een investering is in vergelijking met een vergelijkbaar object 10 kilometer verderop, maar ook hoe het zich verhoudt tot een object op een ander continent. Location intelligence helpt bij het creëren van een gemeenschappelijke basis voor risicobeoordeling in zowel een lokale als wereldwijde context.

“Door een sterke samenwerking tussen de investeringsstrategiegroep van Bouwinvest en het GIS-team beschermen we de aandeelhouderswaarde en verhogen we tegelijkertijd de veerkracht en het klimaatbewustzijn van de gemeenschappen waarin we actief zijn. Ik denk dat we op onze eigen manier proberen een verschil te maken en bij te dragen aan een duurzame samenleving waar we ons als bedrijf voor inzetten", zegt De Koning.

Lees het Esri artikel hier

 

 

Nieuwsbrief