15 maart 2022

Deel dit op:

Ambitieus Bouwinvest streeft naar optimale duurzaamheid voor zijn complete vastgoedportefeuille

Real Estate Investor Bouwinvest heeft een grote slag geslagen richting de doelstelling om in 2045 de complete vastgoedportefeuille Paris Proof te maken. Voor de eerste keer hebben alle assets uit het Bouwinvest Office, Retail én Hotel Fund een BREEAM-NL certificering gekregen. “We gaan verder dan de wettelijke eisen op het gebied van duurzaamheid,” zo verklaart Bas Jochims, Director Dutch Office & Hotel Investments bij Bouwinvest, de hoge waardering.

BREEAM-NL is sinds 2009 de certificeringsmethode voor een duurzaam gebouwde omgeving. Met deze methode kunnen projecten worden beoordeeld op integrale duurzaamheid. BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en wordt gebruikt in meer dan 80 landen wereldwijd. De methode is op maat gemaakt voor de Nederlandse markt. Met BREEAM-NL is Bouwinvest verzekerd van een toekomstbestendig portefeuille, omdat de lat van BREEAM-NL hoger ligt dan wat wettelijk wordt geëist. Zo zijn de gebouwen bestendig tegen plotselinge gebeurtenissen en veranderingen.

Bouwinvest stelt tot doel om in 2045 alle vastgoedobjecten te laten voldoen aan de doelen die zijn  geformuleerd in het klimaatakkoord van Parijs. Bas Jochims: “Het is voor ons een manier om te zorgen dat onze gebouwen ook op lange termijn aantrekkelijk blijven om te huren. Dus om het lange termijn financiële rendement zeker te stellen voor onze klanten, wat veelal Nederlandse pensioenfondsen zijn. Daarnaast biedt het ons mogelijkheden om te beleggen met maatschappelijke impact, een steeds nadrukkelijker vraag van onze klanten.”

Grote waardering voor alle assets
Anno 2022 heeft 70 procent van het geïnvesteerd vermogen uit het Office Fund een ‘Excellent’-waardering op het BREEAM In-Use onderdeel ‘Asset’. In het Retail Fund is dat liefst 94 procent van alle winkels en winkelcentra die beoordeeld zijn met een ‘Good’ of ‘Very Good’. Vorig jaar ontving dit fonds voor de duurzaamheidsinspanningen ook al vijf GRESB (Global Real Estate Benchmark)-sterren, waarmee het tot de top 20 procent van de best presterende vastgoedfondsen ter wereld behoort. Daarnaast zijn álle investeringen uit het Hotel Fund gestegen naar het BREEAM-NL label ‘Very Good’, waarbij meer dan helft zelfs een ‘Excellent’ label mag noteren.

Waardebestendige en duurzame monumenten
De labels komen niet uit de lucht vallen. Bouwinvest zet niet alleen in op duurzame nieuwbouw, maar ook op verduurzaming en optimalisatie van de bestaande portefeuille: verregaand energiezuinig en aardgasvrij. Er is veel werk verzet op dit vlak. Zo is het World Trade Center in Rotterdam sinds 2014 in de portefeuille van Bouwinvest en heeft een grootschalige verbouwing ondergaan. Het mixed-use gebouw is verduurzaamd en voldoet nu aan de laatste gebruikseisen van de moderne huurder. Het resultaat is onder andere het optimale energielabel A++, komende van label G. Een bijzondere prestatie, aangezien de laagbouw van het gebouw een monumentstatus heeft. Maar door het aan te sluiten op een WKO-installatie, de gevel en het dak te isoleren, zonnepanelen aan te brengen en nieuwe kozijnen en ledverlichting te verzorgen, is het WTC Rotterdam nu waardebestendig en geeft het zowel maatschappelijk als financieel een hoger rendement.

Jochims: “De verduurzaming maakt het mogelijk dat we bijdragen aan de klimaatdoelstellingen, koploper in de markt blijven en een gebouw kunnen aanbieden dat een steeds lagere energierekening heeft. De concurrentiepositie van het WTC is zo sterk verbeterd en dat blijkt ook uit de stijging van de bezettingsgraad. Het aansprekende van Bouwinvest is dat wij volop vooruit investeren: op basis van onze visie realiseren we verbeteringen en wachten we niet af totdat een huurcontract is gesloten. We zien dat grote partijen in de markt daar enthousiast van worden. Zij hebben hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen en zien kansen om deze samen met ons te realiseren. Paris Proof levert daarbij de bewijslast dat we werkelijk waarmaken wat we beloven.”

Paris Proof 2045
Bouwinvest heeft zich gecommitteerd om uiterlijk in 2045 te voldoen aan de klimaatdoelstellingen en daarmee ‘Paris Proof’ te zijn. Dat is vijf jaar eerder dan ‘Parijs’ vraagt. Micha Reusen, hoofd duurzaamheid en innovatie bij Bouwinvest ligt toe: “We zijn begonnen met onze eigen klimaatcommitment. Kijkend naar onze portefeuille, de aandeelhouders en de maatschappelijke bijdrage die we willen leveren, kwamen we op uiterlijk 2045 – vijf jaar eerder dus. Dit sluit aan bij de ambitie van de Dutch Green Building Council (DGBC) die klimaatdoelstellingen sneller wil realiseren. Daarnaast is een belangrijk pluspunt van de methodiek van DGBC dat het om het wérkelijk energieverbruik gaat en niet om theoretische aannames zoals gebruikt wordt bij energielabels. DGBC ontwikkelt ook normen voor Paris Proof-gebouwen. Hiermee hebben we een duidelijk doel om naar toe te werken richting 2045.”

Een bijkomend voordeel van de 2045-ambitie is dat Bouwinvest een eigen planning kan bepalen en de kans op tussentijdse maatregelen vanuit regelgeving kan beperken.

Routekaarten
Bas Jochims: “Met behulp van de expertise van Dutch Green Building Council en de Paris Proof-community kunnen we de lange termijn ambities goed verbinden met de korte termijn acties. Het gaat er ons als belegger om dat we de juiste investeringen doen op de juiste momenten. De werkwijze die we gekozen hebben met het opstellen van zogenaamde routekaarten is daar zeer behulpzaam bij. Daaruit leiden we bijvoorbeeld af hoe we maatregelen uit onze onderhoudsbegroting kunnen benutten om duurzaamheidswinst te realiseren. Ook geeft het ons handvatten voor de gesprekken met onze huurders.”

Samenwerking essentieel
Voor de realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen is Bouwinvest grotendeels afhankelijk van de keten in de vastgoedmarkt. Hieronder vallen de externe property managers CBRE, Cushman & Wakefield, Colliers en MVGM. Mede dankzij samenwerkingsverbanden en andere inspanningen om de gebouwen van Bouwinvest duurzamer te maken, kan de belofte om ‘real value for life’ aan te bieden waargemaakt worden. Het vermogensbeheer draagt hierbij bij aan een duurzame, leefbare, toegankelijke omgeving.

Rendabele toekomst
De toekomst ziet er gezond uit. De maatschappij en de vastgoedmarkt lijken goed uit de pandemie te komen, die de afgelopen jaren van invloed is geweest op het dagelijks leven. Dat blijkt onder andere uit de Real Estate Market Outlook 2022-2024 van Bouwinvest, een analyse die de investment manager periodiek maakt. De behoefte aan een groene omgeving is groot, terwijl ook ‘stenen’ winkels van belang blijven voor een goede beleving van de steden. Dit ondanks de al langer stijgende trend van online winkelen. Kantoren krijgen ondertussen steeds meer de functie van ontmoetingsplaats en een stimulans voor creativiteit.

Om een optimaal financieel en maatschappelijk rendement te genereren, vereisen weloverwogen investeringsbeslissingen voor institutionele investeerders als pensioenfondsen. Het is daarbij nodig om de huidige markten door en door te kennen en bovendien vooruit te kijken. De duurzaamheidambities sluiten hierop aan.

Download Market Outlook 2022-2024
Bouwinvest heeft een eigen researchafdeling die informatie, afkomstig uit de eigen portefeuille, combineert met externe marktdata. De specialisten volgen de lokale en wereldwijde trends in de pensioen- en vastgoedsector op de voet, doen zelf vergaand onderzoek en voeren uitgebreide data-analyses uit op zowel macro- als microniveau. In het Market Outlook rapport deelt Bouwinvest de resultaten van deze analyses op de Nederlandse markt. 

Download: Market Outlook 2022-2024

Nieuwsbrief