22 maart 2022

Deel dit op:

Aan de Bosparkweg in Alphen aan den Rijn, op de plek van het voormalige schoolgebouw van het Groene Hart Leerpark, komen 120 middenhuurwoningen voor senioren met en zonder zorgvraag. Uitgangspunt is een innovatieve woonzorgomgeving die bewoners in staat stelt zo lang mogelijk op één plek te kunnen blijven wonen, ook als er een (zware) zorgvraag ontstaat. Bouwinvest is de beoogd belegger voor de woningen. Naar verwachting zijn de woningen in 2025 klaar.

Innovatief woonzorgcomplex

Voor Bospark is een woonzorgconcept opgesteld, zodat senioren op een prettige manier langer thuis kunnen blijven wonen, ook bij een beginnende zorgvraag. Een combinatie van thuiszorg en zware zorg, het bevorderen van bewonersactiviteiten en het faciliteren van ontmoeting maken het concept bijzonder.

In het ontwerp is gekozen voor het concept ‘leefstraten’. Dat zijn breed uitgevoerde galerijen met name aan de binnenzijde, om ontmoeting en gemeenschapszin te bevorderen. Daarnaast worden gemeenschappelijke ruimtes gecreëerd zoals een kookstudio, huiskamer, bibliotheek, fietsenmaker, multifunctioneel collectief dakterras en een binnentuin. Toekomstige bewoners en de buurt ontvangen op een later moment een uitnodiging om mee te denken over de exacte invulling van de collectieve ruimtes. 

Duurzaam en gezond

Woonzorgcomplex Bospark wordt een duurzaam gebouw. Het gebouw gaat zuinig om met hernieuwbare energie, heeft een zo klein mogelijke milieu-footprint en zoveel mogelijk herbruikbare materialen. Het complex krijgt PV-panelen en een goede, energiezuinige ventilatie, die in combinatie met een duurzame warmtevoorziening zorgt voor een gezonde leefomgeving.

Plan Bospark

Plan Bospark is ontwikkeld door Bébouw Midreth in samenwerking met Bouwinvest, Fundis en Ruimtemaken. Het Bouwinvest Healthcare Fund is de beoogd belegger voor de middenhuurwoningen in het project. De zorg in Bospark, van huishoudelijke tot intensieve zorg, wordt aangeboden door Fundis. Ruimtemaken is betrokken als conceptontwikkelaar en De Wijde Blik verzorgt het participatietraject.

Het gebouw is een ontwerp van Heren 5 architecten. Delva Landscapes is betrokken als landschapsarchitect. W/E adviseurs adviseert op het gebied van duurzaamheid.

 

Nieuwsbrief