02 februari 2021

Deel dit op:

De vastgoedsector heeft een sleutelpositie in het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Niet voor niets committeerde Bouwinvest zich vorig jaar al aan het Paris Proof commitment van DGBC om in 2045 een aardgasloze en bijna energieneutrale portefeuille te realiseren. Naast de energietransitie is de overgang naar een circulair gebouwde omgeving de andere grote uitdaging waar we voor staan. De Week van de Circulaire Economie is een goede aanleiding om hier wat meer bij stil te staan. Bouwinvest wil toewerken naar een circulaire gebouwde omgeving, waarin de gebouwen van nu de grondstoffen van morgen zijn. De grote uitdaging rondom dit thema is om te gaan met de onzekerheden en de juiste stappen te zetten in deze transitie.

Om de milieu-impact te verlagen moeten we slimmer omgaan met de steeds schaarser wordende grondstoffen. Circulair ontwikkelen, bouwen en beheren is noodzakelijk om tot een nieuwe vastgoedeconomie en duurzame bouwsector te komen. We zullen op een andere manier moeten gaan denken over transformatie, renovatie en (her)gebruik. Hierin is samenwerking in de keten essentieel, bijvoorbeeld met projectontwikkelaars, leveranciers van materialen en gemeenten.

De Nederlandse overheid heeft de ambitie gesteld om in 2050 een circulaire economie te realiseren. Echter, de grote uitdaging rondom dit thema is dat tot op heden er nog veel onbekend is over hoe een circulair systeem eruit ziet. Meetmethodes, instrumenten, hulpmiddelen en randvoorwaarden zijn nog vol in ontwikkeling.

Er is een dringende behoefte aan kaders maar vooral kennisontwikkeling en doeners om de circulaire economie vooruit te helpen. Bouwinvest neemt hierin een verbindende rol door verschillende partijen samen te brengen bij innovaties. En hoewel de circulaire economie zich nog aan het ontwikkelen is, zijn onze eerste voorbeeldprojecten er al, zoals het circulaire woonzorggebouw Villa Verde van het Bouwinvest Healthcare Fund. Ook met transformatieprojecten draagt Bouwinvest bij aan het hergebruik van bestaande gebouwen zoals het voormalig hoofdkantoor van Shell in Den Haag, het oude stadskantoor in Utrecht, de duurzame transformatie van een oude ambachtschool tot nieuwbouwappartementen in Haarlem, de rijksmonumentale gebouwen van een voormalige kazerne en tot slot de oude Citroëngarages in Amsterdam

De ontwikkeling van woonzorggebouw Villa Verde:

Nieuwsbrief