21 december 2021

Deel dit op:

Voor de Highrise van WTC Rotterdam gold het al eerder, maar nu heeft ook de monumentale laagbouw inclusief het Postillion Hotel WTC Rotterdam het ‘BREEAM In-Use Very Good’ certificaat behaald. Ook is het complete gebouw sinds kort voorzien van energielabel A++. Dit is een belangrijke mijlpaal in het revitaliseringsproces van WTC Rotterdam. De BREEAM certificering is vooral bijzonder omdat de laagbouw een monumentale status heeft. Daardoor is het doorvoeren van de duurzame aanpassingen met respect voor deze monumentale status een extra uitdaging.

Investeerder Bouwinvest heeft onder meer als ambitie om voor 2045 haar complete vastgoedportefeuille te laten voldoen aan de doelen die zijn geformuleerd in het klimaatakkoord van Parijs. Jan-Willem Kos, Senior Asset Manager Office & Hotel Fund licht toe: ''We zijn al geruime tijd bezig met concrete initiatieven om onze vastgoedportefeuille 'Paris Proof' te maken. Zo hebben we de CO-2 uitstoot aanzienlijk weten terug te dringen.''

Tijdens de revitalisatie van WTC Rotterdam is een complete reeks aan duurzame aanpassingen gedaan, waaronder de installatie van zonnepanelen, het vervangen van alle verlichting door LED lampen, een zeer geavanceerd klimaatsysteem en een uitdagende gevelrenovatie. Kos vertelt: “Die gevelrenovatie heeft bijvoorbeeld geleid tot 30 ton CO2-reductie per gevel, per jaar. Onze liften en roltrappen wekken hun eigen energie op.'' Ook zijn er waterbesparende maatregelen genomen in al het sanitair en wordt bij elke nieuwe huurder en huurverlenging standaard een Green Lease aangeboden. Iedere aanpassing bij WTC Rotterdam wordt voortaan bekeken met een duurzame bril. ''Dat levert nu deze belangrijke certificering op. Het behalen van dit certificaat laat zien dat zelfs in een monumentaal gebouw mooie resultaten kunnen worden bereikt'', vervolgt Kos.

Daarnaast hebben we ook oog voor andere duurzame initiatieven, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van nestkasten voor vogels en vleermuizen op de daken, het beschikbaar stellen van een deelwagen-park en een vergaande afvalscheiding. Op het gebied van klimaatadaptie probeert Bouwinvest voortdurend in haar vastgoedportefeuille te bekijken of we verbeteringen kunnen doorvoeren, gebaseerd op het veranderende klimaat. ''Zo hebben we voor het WTC Rotterdam de oude manier van regenafvoer onder de loep genomen. Als gevolg daarvan leggen we nu groendaken aan om afwatering te vertragen én hittestress te beperken”, aldus Kos.

Nieuwsbrief