26 augustus 2021

Deel dit op:

Bouwinvest heeft samen met Macquarie Asset Management in Australië geïnvesteerd in een fonds dat zich toespitst op gespecialiseerde woningen voor mensen met een beperking. In totaal investeert Bouwinvest namens bpfBOUW $A 65 miljoen (€ 42 miljoen) waarvan 40% zal worden aangewend voor de financiering van een startportefeuille van 239 hoogwaardige eenheden, die Macquarie in de voornaamste steden van het land de afgelopen drie jaar heeft ontwikkeld. Het restbedrag zal worden gebruikt om de portefeuille de komende twee jaar verder uit te breiden.

Tjarko Edzes, directeur Asia-Pacific Investments Bouwinvest, zegt: "Wij hebben altijd al belegd in allerlei vormen van huisvesting en zijn met name enthousiast over de positieve maatschappelijke en duurzame bijdrage die wij samen met Macquarie kunnen leveren via dit fonds. Deze vorm van impact investing past volledig in onze strategie en focus op real value for life en geeft ons bovendien exposure in een ondergewaardeerd en veelbelovend nichesegment."

De sector voor de gehandicaptenzorg- en accommodatie wordt gesteund door de Australische federale overheid in het kader van haar National Disability Insurance Scheme (NDIS). Volgens Edzes past dit nichesegment goed bij Bouwinvest, vooral omdat hij ook verwacht dat de yields hierin de komende jaren zullen dalen. Een ander voordeel is dat er zekerheid is over de continuïteit van de huurstromen.

Daarnaast is de vraag naar dit soort gespecialiseerde accommodatie, waar mensen met een beperking een redelijk normaal leven kunnen leiden, twee keer zo groot als het aanbod. De Australische overheid schat de vraag naar dit soort woningen op 28.000, het dubbele van het beschikbare aantal. Dit betekent dat de Australische markt een aanbodtekort heeft van 14.000 eenheden, waarvan de bouw nog eens 10 jaar in beslag zal nemen, uitgaande van de huidige jaarlijkse ramingen van het bouwvolume. De belangrijkste spelers zijn overwegend kleinere aanbieders en de startportefeuille van Macquarie is de grootste in zijn soort.

Nieuwsbrief