20 april 2020

Deel dit op:

PensioenPro interviewde Dick van Hal, CEO van Bouwinvest, over de impact van het COVID-19 virus op de vastgoedsector en Bouwinvest. Dick gaat in op de verwachtingen per vastgoedsector, de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een institutionele belegger en de kansen die zich in de markt voordoen.

Over de verwachtingen voor de economie zegt Dick dat Bouwinvest verschillende scenario’s heeft opgesteld en dat wij voorlopig uitgaan van het realistische scenario met een economische krimp van 5%. “Vastgoed blijft daarbij een stabiele factor in de portefeuille, zeker voor kwaliteitsvastgoed met een laag risicoprofiel, dat institutionele beleggers veelal in de portefeuille hebben. De kasstroom blijft constant. Het grootste effect op het rendement is de waardedaling van vastgoed,” aldus Dick.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Dick legt in het interview uit dat Bouwinvest coulant om zal springen met huurders die in betalingsproblemen komen. “Onze aandeelhouders roepen ons ook op om ruimhartig te zijn. Pensioenfondsen beseffen zich heel goed dat wij samen uit deze crisis moeten komen. Zij geven ons daarin de ruimte.”

In IVBN-verband maakt Bouwinvest sectorbrede afspraken over huurcoulance. Samen hebben we kaders voor huurcoulance bepaald voor woninghuurders. Zo verrichten we geen huisuitzettingen, zijn we flexibel met huuruitstel en maximeren we de jaarlijkse huurverhoging op inflatie +1%. Ook hebben we afspraken gemaakt met winkeliers. Zij komen bij ons in aanmerking voor huuropschorting van drie maanden. Dit alles is voor ons een logische stap want bij langetermijndoelstellingen passen immers langetermijnrelaties met huurders.

Daling waardering vastgoed ook wel gezond

“Veel beleggers zijn voorzichter geworden en hebben een pas op de plaats gemaakt. Dat merken wij zelf ook. Wij zijn bezig met de bedrijfscontinuïteit. Als je allemaal vanuit huis werkt, moet je ervoor zorgen dat dat goed gaat. Maar ook ligt de prioriteit nu op het beheer van de portefeuille en communicatie met stakeholders,” zegt Dick over acquisities op dit moment. Tegelijkertijd biedt de waardedaling voor pensioenfondsen ook wel mogelijkheden. “Het is ook wel gezond dat de waardering van vastgoed wat omlaag gaat. Dat geeft straks ook weer mogelijkheden om de portefeuille uit te breiden.”

Nieuwsbrief