21 juni 2019

Deel dit op:

Op donderdag 20 juni vond een interessante IVBN-bijeenkomst plaats met als onderwerp ‘Investor Reporting’.  Tijdens dit seminar werd ingegaan op de laatste trends op het gebied van ‘investor reporting’. Het was een interessante middag waarbij kennisuitwisseling en interactie tussen circa 40 vastgoedprofessionals centraal stond.

Het afsluitende paneldiscussie werd gevoerd tussen Jaap van der Bijl (CEO van Altera Vastgoed), Frits Vervoort (CFO van Vesteda), en Philip Bischop (Client Information Officer, Bouwinvest).

Op de vraag van voorzitter Frank van Blokland (IVBN) wat de belangrijkste observaties waren tijdens het seminar antwoordde Philip:  “De ‘goed nieuws show’ lijkt het credo voor veel vastgoedfondsen in de zaal. En niet zonder reden, want de vastgoedresultaten zijn er ook naar geweest afgelopen jaren. Vastgoedinvesteerders willen vandaag de dag een afgewogen, realistisch inzicht hebben van fondsmanagers over de huidige marktontwikkelingen rondom vastgoedbeleggingen. Inzicht in dilemma’s, bedreigingen en risico’s in de klantrapportages zijn hierbij zeer waardevol voor investeerders.”

Philip gaf daarna aan dat Bouwinvest transparant rapporteert conform het principe ‘integrated reporting’ én de wereldwijde richtlijn van Global Reporting Initiative (GRI), waarbij gestuurd wordt op niet alleen financiële maar ook steeds meer op niet-financiële KPI’s zoals de duurzaamheidsprestaties van het onderliggende vastgoed en huurderstevredenheid. Inzicht en rapportage over ook deze niet-financiële criteria voldoet meer en meer aan de behoefte van investeerders.

Nieuwsbrief