12 december 2018

Deel dit op:

De Raad van Commissarissen (RvC) van Bouwinvest Real Estate Investors B.V., bestaande uit de leden C.J. Beuving (vz), C.G. Gehrels, J.H.W.R. van der Vlist en R.Th. Wijmenga zal terugtreden.

De aanleiding is dat tussen de enig aandeelhouder van Bouwinvest, bpfBOUW en de RvC verschillen van inzicht zijn ontstaan over de strategie en de inrichting van de organisatie van Bouwinvest. Uit de daarna gevoerde gesprekken bleek dat deze verschillen van inzicht onoverbrugbaar waren, waarna de RvC zijn ontslag heeft aangeboden.

In goed overleg is afgesproken dat de RvC aanblijft totdat een nieuwe RvC is aangesteld. De RvC zal zich, in deze overbruggingsperiode, richten op de voor de continuïteit noodzakelijke activiteiten.
BpfBOUW en Bouwinvest bedanken de RvC voor hun jarenlange inzet voor de organisaties en streven ernaar om per 1 april 2019 de ontstane vacatures te hebben ingevuld.

Nieuwsbrief