23 april 2018

Deel dit op:

Alle bestaande huurders in vrije sector huurwoningen van Bouwinvest krijgen in 2018 een huurprijsstijging van maximaal inflatie plus 1 procent.

Als één van de grootste woningbeleggers in Nederland, is Bouwinvest nauw betrokken bij de discussie over de betaalbaarheid van woningen. Wij worden door politici, bestuurders en journalisten gevraagd onze visie op dit thema te geven. De betaalbaarheid van woningen baart ons zorgen en daarom hebben wij dit besluit genomen. In de komende maanden zullen we onderzoeken hoe wij ook in de toekomst met de huurverhogingen in de bestaande portefeuille zullen omgaan. Verder onderzoekt Bouwinvest de mogelijkheid om de inkomenseisen voor huurwoningen te verlagen en woningen meer inkomensafhankelijk toe te wijzen. Tegelijkertijd vragen wij de overheid mee te werken aan structurele oplossingen om de uitdagingen op te woningmarkt op te lossen.

Het thema betaalbaarheid van woningen vindt Bouwinvest belangrijk omdat wij doorgaans voor 20 jaar of langer investeren in stedelijke gebieden. Wij menen dat leefbare, betaalbare en inclusieve steden een betere garantie bieden voor de waardevastheid van onze beleggingen. In deze gebieden willen mensen nu en in de toekomst, wonen, werken en verblijven. Volgens ons levert dit de grootste kans op een langjarig stabiel rendement op woningvastgoed. Zo komt het maatschappelijk belang samen met het financiële belang van onze klanten.

Structurele oplossingen zoeken in nieuwbouw

In bijgevoegde position paper zetten wij ons standpunt uiteen en gaan we vooral in op structurele oplossingen. Want uiteindelijk zal de oplossing liggen in een structurele aanpak, waarbij samenwerking tussen en concessies van private en publieke partijen essentieel is. In de paper presenteert Bouwinvest vijf oplossingsrichtingen.

“Woningtekort, vooral in het middensegment in de grote steden, is een probleem waar we allemaal mee te maken hebben. Structurele oplossingen vergen tijd en de samenwerking tussen de verschillende stakeholders moet nog op stoom komen. Voor nu hebben we gekeken naar een tijdelijke oplossing met een direct positief effect voor onze huurders”, aldus Michiel de Bruine, Director Dutch Residential Investments.

Nieuwsbrief