19 april 2018

Deel dit op:

De Nederlandse institutionele vastgoedvermogensbeheerder Bouwinvest behaalde in 2017 een nieuw record, met een totaal rendement van 12,4%, iets meer dan de 12,1% van het voorgaande jaar. Dit is deels te danken aan het hoge rendement op de internationale portefeuille, dat de afgelopen 12 maanden uitkwam op 10,0%.

Bouwinvest mikt voor de periode 2018 – 2020 op een groei van 40% van de totale portefeuille, oftewel een groei van €9,4 miljard eind vorig jaar naar €13 miljard in 2020. Ongeveer €1,5 miljard van deze groei zal plaatsvinden in de drie internationale mandaten: Europa (exclusief Nederland), Noord-Amerika en Azië-Pacific. Om zo uiteindelijk tot een verhouding van 60% Nederland en 40% internationaal te komen, aldus het bedrijf in het jaarverslag 2017

“Bouwinvest behaalde in 2017 voor het derde achtereenvolgende jaar een rendement van dubbele cijfers. Het is duidelijk dat onze strategie zijn vruchten afwerpt. Hoewel er onder institutionele beleggers een sterk vertrouwen is in vastgoed, zijn de resultaten niet enkel een kwestie van profiteren van sterke marktomstandigheden. Bouwinvest heeft steevast beter gepresteerd dan de belangrijkste benchmarks in de meeste markten en sectoren”, zegt de directievoorzitter van Bouwinvest Dick van Hal. 

Van Hal waarschuwt wel: “Niet alles wat blinkt is goud”. Het niveau van transparantie in sommige vastgoedmarkten is nog ondermaats en pro-cyclische waarderingsrisico’s liggen op de loer nu rentetarieven stijgen. “Het is cruciaal om de portefeuille van Bouwinvest toekomstbestendig en duurzaam te houden”, concludeert Van Hal. 

Internationale mandaten 
Binnen de drie internationale mandaten behaalde de Europese portefeuille van €1,0 miljard een totaal rendement van 10,9% in 2017 (2016: 2,7%). Het fonds investeerde vorig jaar €115 miljoen in retail-, kantoor-, logistiek- en woningvastgoed. Hiervan heeft ongeveer 35% van de portefeuille de hoogste GRESB-duurzaamheidsbeoordeling van vier of vijf sterren. Bouwinvest voorziet aantrekkelijke investeringsmogelijkheden in de woning- en studentenhuisvestingssector in de Franse, Duitse, Britse en Ierse markt. 

De Noord-Amerikaanse portefeuille van €1,02 miljard behaalde in 2017 een totaal rendement van 6,2% (2016: 8,8%). In het afgelopen jaar heeft het fonds €145 miljoen geïnvesteerd in retail-, logistiek- en woningvastgoed. Ongeveer 32% van de portefeuille heeft een GRESB-label met vier of vijf sterren. 

In de regio Azië-Pacific steeg het rendement van 2,7% in 2016 naar 16,2% in 2017 met een portefeuille van €0,6 miljard. Ongeveer 36% van de portefeuille heeft een GRESB-label van vier of vijf sterren. In totaal is €102 miljoen geïnvesteerd in kantoren, winkels en studentenhuisvesting. Voor de komende periode ziet Bouwinvest uitstekende mogelijkheden voor investeringen in eengezinswoningen (Japan, Australië en China) en studentenhuisvesting in Australië. Het investment team in Azië-Pacific richt zich nu onder andere op niet-genoteerd en beursgenoteerd logistiekvastgoed in geselecteerde opkomende markten. 

Nederlandse fondsen  
Het Dutch Residential Fund van Bouwinvest heeft met €4,8 miljard onder beheer in 2017 een totaalrendement van 15,6% gerealiseerd (2016: 20,5%). Het directe rendement van 2,8% was lager dan het jaar ervoor, omdat het fonds over een aanzienlijke pijplijn beschikt, die nog geen huurinkomsten genereert. 

Het Dutch Retail Fund van €0,9 miljard behaalde een totaalrendement van 7,8% in 2017 (2016: 8,5%). Het fonds verhoogde de investeringen in ‘Convenience’, namelijk kleinere buurtwinkelcentra in bijvoorbeeld Hengelo en Zoetermeer. 

Met €0,5 miljard onder beheer, realiseerde het Dutch Office Fund vorig jaar een sterke stijging van het totale rendement van 13,7% (2016: 5,5%). Grotendeels dankzij het hoge indirecte rendement, voornamelijk veroorzaakt door de sterke waardestijging van de kantorenmarkt in Amsterdam. 

Het beheerd vermogen van het Dutch Hotel Fund kwam in 2017 uit op €0,2 miljard. Drie Amsterdamse projecten zaten in de pijplijn (Hourglass, Boot&Co en Amstel Tower), met in totaal 383 kamers, en waarvoor huurovereenkomsten tussen 20 en 25 jaar zijn afgesloten. 

Het Dutch Healthcare Fund van Bouwinvest bestond eind 2017 uit zeven beleggingen met een totale waarde van €112 miljoen. Het fonds heeft het afgelopen jaar zijn investeringen aanzienlijk opgevoerd door transacties te ondertekenen met een waarde van €73 miljoen.

Nieuwsbrief