17 oktober 2017

Deel dit op:

De gemeente Haarlem gaat samenwerken met bouwende en investerende partijen, zoals Bouwinvest, om meer woningen te realiseren in het middenhuursegment. Als start van deze samenwerking organiseerde de gemeente een eerste samenwerkingstafel.

Samenwerking is hard nodig

Nu de economie sterk aantrekt is de vraag naar woningen weer enorm toegenomen. Er zijn meer woningen nodig van goede kwaliteit, passend bij de financiële mogelijkheden en hedendaagse wensen van mensen. In het nieuwe regeerakkoord geeft het kabinet prioriteit aan middenhuurwoningen in de vrije sector. Woningmarktbeleid vergt samenwerking met medeoverheden, corporaties en private partijen. In Haarlem is een tekort aan betaalbare woonruimte, ook voor mensen met een modaal inkomen.

Wethouder Joyce Langenacker over de samenwerkingstafel: “Wij hadden een open gesprek waarin ontwikkelaars, beleggers en overheid proberen oplossingen te zoeken en wij hopen dat het ertoe leidt dat we meer middeldure woningen kunnen realiseren. We willen met oog voor elkaars belangen afspraken maken voor welke inkomensgroep de woningen beschikbaar zijn, hoelang ze in het middensegment worden verhuurd en over toekomstige huurprijsstijgingen.”

Samenwerkingstafel Middenhuur                                                                       

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is initiator achter de samenwerkingstafels Middenhuur. Onder leiding van Rob van Gijzel, voormalig burgemeester van Eindhoven, worden door heel  Nederland samenwerkingstafels georganiseerd. Wethouder Jeroen van Spijk van Haarlem: “Het is belangrijk dat we met alle betrokken partijen gezamenlijk zorgen dat Haarlem een goede woningvoorraad heeft met passende woonruimte voor alle inwoners. Er is nu een versnelling nodig. De uitvoering daarvan is een lokale verantwoordelijkheid. De samenwerkingstafel nodigt partijen uit aan tafel, zodat ze samen in gesprek gaan en zoeken naar concrete oplossingen. Voor een goede oplossing is het van belang dat alle betrokken partijen hetzelfde doel voor ogen hebben.”

Monique Kwaak, Ontwikkelmanager bij Ymere: “Het voorstel is veelbelovend. Op die manier borgen we een voorraad in het segment tussen de € 710 en € 950,-. Als we dan ook kunnen afspreken dat huurders die een sociale huurwoning achterlaten voorrang krijgen, zorgen we er ook voor dat er doorstroming plaatsvindt. Op deze manier komen er weer sociale huurwoningen beschikbaar voor de doelgroep.”

Casper Hulsman, Ontwikkelmanager bij Bouwinvest“De samenwerkingstafel is een initiatief dat inspireert om de samenwerking tussen gemeente, corporaties en marktpartijen nog meer op te zoeken. Institutionele, lange termijn beleggers zoals Bouwinvest werken graag mee aan het vergroten van het aanbod van middenhuurwoningen. Bijvoorbeeld door samen met corporaties langjarige afspraken met gemeenten te maken.” 

Nieuwsbrief