20 februari 2017

Deel dit op:

Samen met vier andere institutionele beleggers en vijf Amsterdamse woningcorporaties komt Bouwinvest met een plan voor het vergroten van het aantal middenhuur woningen in Amsterdam. Allen constateren bij een groot aantal mensen met middeninkomens vanaf 35.000 euro een grote vraag naar huurwoningen met een prijs van 725 tot 1000 euro per maand. Daarbij denken zij aan woningen met een minimale grootte van 50m2. De partijen willen op alle Amsterdamse nieuwbouwlocaties tot 2025 minimaal 10.000 nieuwe middenhuur woningen bouwen.

Samenwerking in Platform Amsterdam Middenhuur

De partijen die zich sterk maken voor meer middenhuur verenigen zich in het Platform Amsterdam Middenhuur – PAM. Naast Bouwinvest zijn het de institutionele beleggers Amvest, Syntrus Achmea, Vesteda en Wonam en de woningcorporaties De Alliantie, Eigen Haard, Rochdale, Stadgenoot en Ymere. Andere partijen die het doel van PAM ondersteunen zijn welkom om zich aan te sluiten. 

Beleggers zoals Bouwinvest willen langjarig investeren in een divers woningaanbod in groot Amsterdam. De corporaties willen meer doorstroming vanuit de sociale huur naar middenhuur waardoor er in de sociale huur meer woningen vrij komen voor mensen met inkomens tot 35.000 euro.

Het PAM wil voor middenhuur dé gesprekspartner worden van de gemeente Amsterdam, van de omringende gemeenten en de huurdersorganisaties. De partijen in Amsterdam handelen hierbij in de geest van het plan dat Minister Plasterk van Wonen onlangs lanceerde, om op lokaal niveau ‘Samenwerkingstafels’ te organiseren met als doel meer middenhuur woningen.

Middenhuur zorgt voor een ongedeelde stad

Amsterdam wil een ongedeelde stad zijn met woningen voor alle inkomens. De ervaring bij de deelnemende partijen is dat de belangstelling bij nieuwbouwprojecten met middenhuur gemiddeld 5x groter is dan het aanbod. De groep middeninkomens is groot en divers en omvat zowel singles, stellen (zowel jongeren als senioren) als gezinnen. Het zijn mensen die vaak maatschappelijk belangrijke functies hebben zoals verpleegkundige, docent of politieagent. Ze dragen sterk bij aan de sociaal-economische kracht van de Metropoolregio Amsterdam. Hun jaarinkomen ligt tussen bijna 1 en 2 keer modaal (35.000 – 73.000 euro).

Als er meer middenhuur woningen voor deze doelgroepen zijn, bevordert dat de doorstroming in de sociale huursector. In de Amsterdamse sociale huursector heeft ongeveer 25% van de huurders een middeninkomen. Bij deze huurders is het inkomen toegenomen tot meer dan modaal sinds men de sociale huurwoning toegewezen kreeg. Een middenhuur woning biedt een betaalbaar alternatief voor deze groep. Tegelijkertijd komen daardoor meer sociale huurwoningen beschikbaar voor mensen met lagere inkomens tot 35.000 Euro per jaar. Sociale huurders (doorstromers) krijgen bij de PAM partijen voorrang. Voor hen willen de partijen 25% van de middenhuur woningen reserveren.

Afspraken over huurprijzen en doorstroming

Institutionele beleggers willen pensioengeld beleggen in middenhuur woningen. Corporaties exploiteren ook middenhuur woningen en willen graag de doorstroming bevorderen. De partijen slaan nu de handen ineen zodat er nieuwe middenhuur woningen worden gebouwd waarvoor doorstromers voorrang krijgen. Zij wensen hiervoor minimaal 25% van de gronduitgifte te reserveren.

De woningen zijn en blijven betaalbaar. De PAM-partijen maken op voorhand met de gemeente afspraken over de huurprijs en de huurprijsontwikkeling en willen deze afspraken verankeren in het gronduitgiftebeleid via een PAM clausule. Die bepaalt dat de huur van deze woningen zeker 25 jaar in het middenhuur segment blijft. Ook wordt via de clausule vastgelegd dat er zowel twee-, drie-, als vierkamer woningen komen. Tenslotte wordt vastgelegd dat doorstromers uit de sociale huur voorrang krijgen bij verhuur.

Gezamenlijk onderzoek naar middenhuur

De komende maanden bundelt het platform de aanwezige kennis van de deelnemers over middenhuur. Doel is een goed beeld te krijgen van de omvang van de vraag naar middenhuur woningen en de kwalitatieve wensen van de doelgroep zoals omvang van de woning, de locatie en de huurprijs. Het platform wil met de gemeente op korte termijn onderzoek doen naar de locaties waar beleggers daadwerkelijk middensegment huurwoningen kunnen realiseren. Ze streven naar een brede spreiding over stad en regio en over verschillende woningtypen. Medio juni worden de resultaten gepresenteerd.

Download het PAMflet of vraag een hardcopy versie aan via info@PAMwonen.nl. 

Bestuur PAM

De aan PAM deelnemende partijen hebben een bestuur benoemd met daarin Robert Kohsiek van Wonam, Egbert de Vries van AFWC, Bert Halm van Eigen Haard en Allard van Spaandonk van Bouwinvest.

Nieuwsbrief