Bekijk ons cookiebeleid.

" data-policy-text="Lees hier meer over" data-policy-url="/beleggingen/dutch-office/">

Het Bouwinvest Office Fund focust op toekomstbestendige kantoorruimte, waarbij flexibiliteit en duurzaamheid centraal staan. Inspirerende plekken waar mensen graag werken en elkaar ontmoeten. Onze strategie laat zien dat het mogelijk is om gezonde rendementen te halen in een competitieve markt met veel vraag van investeerders naar kwalitatief goede kantoorruimte en relatief weinig aanbod. Nederland wordt gezien als een stabiele vestigingslocatie voor internationale bedrijven en het werkloosheidscijfer is jaren niet zo laag geweest. Samen met onze strategie biedt dit goede perspectieven en hoge rendementen voor het fonds.

Het Office Fund investeert voor de lange termijn en de strategie is gestoeld op drie pijlers: duurzaamheid, G4 en multi-tenant.

Maak kennis met Central Park Utrecht

Office Utrecht Central Park ai 1

Duurzaamheid

Het Office Fund investeert in duurzame nieuwbouw en de verduurzaming en optimalisering van de bestaande portefeuille. Zo blijft ons vastgoed een aantrekkelijke belegging én dragen wij een steentje bij aan de maatschappelijke verduurzamingsopgave.

Duurzaamheid van de werkomgeving heeft voor steeds meer huurders hoge prioriteit omdat zij invulling willen geven aan hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen. We luisteren daarbij zeer goed naar de gebruikers en helpen hen na te denken over hun toekomstige kantoorbehoeften.

Ons doel is om in 2045 een bijna volledig energieneutrale portefeuille te hebben.

In 2021 werd het fonds beloond met vijf sterren in de Global Real Estate Benchmark (GRESB), waarmee het fonds tot de top 20% van best presterende vastgoedfondsen wereldwijd behoort.

 

Per 10 maart 2021 wordt de “Regulation on sustainability-related disclosures in the financial services sector” van kracht. Doel hiervan is meer harmonisatie te creëren in de informatieverschaffing aan klanten in relatie tot duurzaamheid en het vergemakkelijken van de vergelijking van financiële producten op het gebied van duurzaamheid. De SFDR schrijft voor dat elk financieel product moet worden geclassificeerd. Bouwinvest biedt onder deze classificatie een lichtgroen artikel 8 product aan, waarbij ecologisch en sociale kenmerken worden gepromoot.

G4

Het Office Fund belegt voornamelijk (minimaal 80%) in binnenstedelijke gebieden in de vier grote steden in de Randstad. Kantoren in deze steden bieden volgens ons de meeste kans op een stabiel rendement, omdat deze waardevast zijn voor de lange termijn. We letten er daarbij op dat onze kantoren zich bevinden in leefbare en inclusieve gebieden, waar een mix van functies bestaat. Dat is waar mensen nu en in de toekomst willen wonen, werken en verblijven. Zo brengen wij het maatschappelijk belang samen met het financiële belang van onze klanten.

We willen de werkomgeving zo aantrekkelijk en duurzaam mogelijk maken voor gebruikers.

Bas Jochims 3 Bas Jochims Director Dutch Office & Hotel Investments

Multi-tenant

Het Office Fund bestaat voornamelijk uit gebouwen met meerdere huurders (multi-tenant). Door hier op te sturen en huurcontracten met verschillende huurders en termijnen aan te gaan verlagen we het risico op leegstand. Naast het feit dat we hiermee risico spreiden, stimuleren we ook interactie tussen de verschillende huurders wat de leefbaarheid en werkplezier in onze kantoren ten goede komt. De huurders hebben toegang tot en komen elkaar tegen bij gemeenschappelijke faciliteiten zoals winkels, cafés en restaurants, kinderopvang en ontmoetingsplekken in het gebouw of in de buurt van het gebouw.

Institutionele investeerders kunnen deelnemen in het Bouwinvest Office Fund. Met de ingezette strategie kunnen aandeelhouders rekenen op een stabiel rendement met maatschappelijke impact. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met George Theuvenet, Client Manager, via +31 (0)6 53316074 of g.theuvenet@bouwinvest.nl.

Bas Jochims
Director Dutch Office & Hotel Investments
George Theuvenet
Director Institutional Clients

Nieuwsbrief