07 juli 2023

Deel dit op:

Het veranderende klimaat zorgt voor een serieus risico op het gebouwenportfolio van investeerders en beleggers. Bouwinvest heeft daarom, in samenwerking met DGBC (Dutch Green Building Counceling), het eerste deel van een nieuwe methodiek gepresenteerd. Deze methodiek gaat over de klimaatrisico’s voor gebouwen. De eigenaren, beleggers, financiers en investeerders van vastgoed willen graag weten waar risico’s zitten en financiële toezichthouders maken zich zorgen over de stabiliteit van het financiële systeem dankzij risico’s.

[origineel artikel: 16-11-2022 / update deel 2: 07-07-2023]

De methodiek die we hebben ontwikkeld laat aan deze groep zien waar risico’s zitten en wat je er aan kunt doen. Dit houdt in dat een gebouw niet alleen ‘Paris Proof’, maar ook ‘Climate Proof’ dient te zijn. Dit proces wordt in een open framework ontwikkeld samen met zo’n dertig andere partijen. Opmerkelijk aan deze werkwijze is de transparantie en gezamenlijkheid waarop te werk gegaan wordt. In veel gevallen is het niet duidelijk waar de databronnen vandaan komen, welke aannames er zijn gedaan en welke afwegingen zijn gemaakt.

De uitkomsten op gebouwniveau zijn vaak lastig te interpreteren, maar dankzij deze transparante methodiek is er voor Nederland wel een gelijkwaardig speelveld ontstaan op het gebied van aanbieders van risicoscans en dit leidt tot uitkomsten die vergelijkbaar zijn.Thema’s zoals hitte, droogte, wateroverlast en overstroming worden behandeld in het eerste deel van deze aanpak en de verschillende gebouwfuncties zoals wonen, kantoren, zorg en logistiek worden van elkaar onderscheiden. Met deze methodiek kijken we eerst naar de kenmerken van het gebied waarin het gebouw staat (de omgevingsscore), vervolgens kijken we naar de kenmerken van het gebouw (de gebouwscore) en uiteindelijk naar de maatregelen die je kan treffen om klimaatrisico’s tegen te gaan op zowel gebouw- als gebiedsniveau.

De toegankelijke data komt voort uit de KlimaatEffectAtlas van de stichting Climate Adaptation Services (CAS). Zo start iedereen vanuit hetzelfde uitgangspunt en kunnen adviseurs vanuit dezelfde basis bouwen tijdens het ontwikkelen van instrumenten om bijvoorbeeld hele vastgoedportfolio’s door te rekenen op fysieke klimaatrisico’s.

Het vervolg hiervan verschijnt in het voorjaar van 2023. Dit is het bepalen van de gebouwscore (deel 2) en het kiezen van effectieve maatregelen (deel 3). Daarnaast voorzien we ook dat we de methodiek daarna regelmatig actualiseren. Eind 2023 publiceert het KNMI de nieuwe klimaatscenario’s en aannemelijk is dan dat de kaartdata daaraan worden aangepast. Dit framework voor climate adaptive buildings groeit mee met de kennis, nieuwe scenario’s en fluctuerende data en blijft daarom een werkend document.

Bekijk het document hier.

[update 07-07-2023]

Nieuwe standaard aanpak voor rapporteren over klimaatrisico’s bestaand vastgoed

De DGBC heeft het Framework for Climate Adaptive Buildings deel 2: de gebouwscore gelanceerd. Dit document beschrijft hoe fysieke klimaatrisico’s op gebouwniveau inzichtelijk kunnen worden gemaakt. 

In dit tweede deel draait het volledig om het inschatten van de ‘kwetsbaarheid’ van een gebouw ten opzichte van de geconstateerde klimaateffecten in de omgeving van het gebouw. Er wordt gekeken naar gebouwkenmerken die dempend kunnen werken op het risico voor het gebouw, zoals bijvoorbeeld zonwering aan de buitenkant tegen hittestress. Met een beperkte set aan gebouwkenmerken wordt een gebouwscore berekend.

Het bepalen van de gebouwscore is mogelijk op zo’n gedetailleerd niveau, dat elk pand een unieke klimaatrisicoscore krijgt voor de thema’s hitte, paalrot, verschilzetting, wateroverlast en overstroming. De scores zijn duidelijk, van zeer laag tot zeer hoog en de methodiek is volledig transparant. Daardoor is het mogelijk binnen een portefeuille panden met elkaar te vergelijken: niet alleen per locatie, maar bijvoorbeeld ook per klimaatthema.

Op basis van de omgevingsscore (deel 1) en gebouwscore (deel 2) samen kan een klimaatrisico-score voor het gebouw worden vastgesteld. Dit onderdeel wordt in deze publicatie uitgebreid beschreven. Gebouweigenaren krijgen op deze manier een beeld van de kwetsbare gebouwen in hun portfolio.

Download

Voor meer informatie over het drieluik verwijzen wij u graag naar de website van DGBC. Direct deel 2 downloaden? Klik dan hier.

De partners van dit project zijn:

Nieuwsbrief