09 juni 2021

Deel dit op:

De Franse schrijfster Simone de Beauvoir heeft het goed verwoord: de beschaving van een natie is af te lezen aan de manier waarop zij met de ouderen omgaat. Op dat gebied kan Nederland nog wel een tandje bijzetten. Bijvoorbeeld ten aanzien van de huisvesting van ouderen. Er moet echt meer seniorenhuisvesting komen! Overheden, ontwikkelaars, zorginstellingen en beleggers zijn gezamenlijk aan zet.

Met de huisvesting voor ouderen is er sprake van een grote maatschappelijke uitdaging. De groep ouderen in Nederland groeit en ouderen worden ook steeds ouder. Zowel vanuit de hardware (de huisvesting), de software (zorg en dienstverlening) als de orgware (hoe organiseren we dit) moet dit aanleiding zijn voor overheden en marktpartijen om massief in actie te komen.

De praktijk laat soms een ander beeld zien. Er zijn gemeenten die woonzorgvisies opstellen en vanuit daaruit de programmering van gebieden en projecten aansturen (Nieuwegein en Haarlemmermeer zijn hier goede voorbeelden van). Dat is nog niet overal het geval. Ook bij projectontwikkelaars is er niet altijd aandacht voor deze diverse doelgroep.

Bouwinvest wil samen met andere institutionele investeerders de urgentie op de kaart krijgen. Institutionele investeerders – met Nederlandse pensioenfondsen als achterban – beschikken over de middelen om in dit segment woningen toe te voegen. We zien echter dat het bijpassende investeringsproduct ontbreekt en de vraag zal toenemen. Daar moet de inzet dus de komende tijd op gericht worden: meer productie!

In dat verband is de recente oproep van de Taskforce Wonen en Zorg gericht aan de gemeenten de juiste: ga nadenken over deze groep, stel een visie op en vertaal deze in gebiedsgerichte programmering en in prestatieafspraken met partijen – zodat de projecten loskomen.

Dat is goed voor de senioren van de toekomst én voor andere doelgroepen in de woningmarkt. Zo profiteren gezinnen wanneer grondgebonden woningen beschikbaar komen op de markt. Doorstroming is juist in deze tijd essentieel.

Bouwinvest wil de komende tijd met zijn partners in gesprek over hoe de productie van seniorenhuisvesting fors vergroot kan worden. Bijvoorbeeld over de manier waarop gemeenten in de uitvraag voor ontwikkelingen rekening houden met het wonen voor ouderen. Worden ontwikkelaars op hun beurt hierdoor geprikkeld om de juiste woonproducten in de markt te zetten? Daarnaast worstelen veel zorginstellingen met de vraag hoe zij in de toekomst met hun vastgoed willen omgaan. Voor woningcorporaties geldt hetzelfde: ook zij zijn niet primair op deze aarde om woonzorgcomplexen te realiseren en beheren. Samen kunnen we onderzoeken voor welke opgaven we staan en of we elkaar hierin kunnen versterken. Wij zijn graag bereid hierin een verbindende rol te spelen!

Boy Wesel is Manager Strategic Partnerships bij Bouwinvest. Hij is verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van relaties met gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen en andere stakeholders.

Deze blog verscheen oorspronkelijk op Platform31. Over de noodzaak om te meer te investeren in seniorenhuisvesting heeft Bouwinvest een position paper geschreven, deze is hier te lezen

Nieuwsbrief