03 februari 2020

Deel dit op:

Maandag ondertekent de Gemeente Amsterdam een intentieverklaring met marktpartijen, waaronder de IVBN, om 10.000 betaalbare huurwoningen in de stad te bouwen. Institutionele beleggers, die investeren in vastgoed namens pensioenfondsen en verzekeraars, ondertekenen de afspraken die moeten zorgen voor de bouw van nieuwe betaalbare woningen. Bouwinvest steunt deze afspraken en is tevreden dat de Gemeente Amsterdam kiest voor samenwerking met partijen die voor de lange termijn in de stad willen investeren.

Meer lezen over onze visie op middenhuur? Kijk dan hier.

Behoefte aan middenhuur

Er is een enorme behoefte aan betaalbare woningen in Amsterdam, maar door de ontwikkelingen op de woningmarkt is er een groot tekort aan woningen voor middeninkomens. Tegelijk is het door de stijgende bouwkosten een uitdaging om de bouwproductie op hetzelfde niveau te houden als de afgelopen jaren.

Deze afspraken moeten de bouwproductie stimuleren en de huurstijgingen beperken. De gemeente zal zich sterk maken voor de bouw van huur- en koopwoningen voor middeninkomens tegen een acceptabel rendement door passende grondprijzen te rekenen. Waar mogelijk worden de woningcorporaties betrokken voor de ontwikkeling van sociale huurwoningen.

Samenwerking voor meer middenhuur

Institutionele investeerders zijn natuurlijke partners voor gemeenten om afspraken te maken over betaalbaar wonen. Net als corporaties en gemeenten hebben wij baat bij leefbare en inclusieve gebieden. Institutionele partijen investeren namens pensioenfondsen en verzekeraars doorgaans voor 20 jaar of langer in stedelijke gebieden. Leefbare, betaalbare en inclusieve steden zorgen voor de waardevastheid van onze beleggingen. In deze gebieden willen mensen namelijk nu en in de toekomst, wonen, werken en verblijven. En daar willen institutionele beleggers dan ook weer investeren.

IVBN-bestuurder Gertjan van der Baan geeft commentaar op de samenwerking met de Gemeente Amsterdam: “Wij zien deze intentieverklaring als een belangrijke eerste stap om weer te kunnen investeren in middenhuur en overige vrije sectorhuur in Amsterdam. De volgende stap is dat we dit met ieders inzet ook daadwerkelijk realiseren. Om aan de enorme vraag naar woningen in de Metropoolregio Amsterdam te voldoen zijn veel meer woningbouwlocaties nodig en daarop aansluitend goed openbaar vervoer.”

Wethouder Laurens Ivens (Wonen en Bouwen): “Met deze afspraken hebben we de juiste partners aan boord om te zorgen voor extra betaalbare woningen die ook langdurig betaalbaar blijven. We kunnen met zijn allen zorgen dat die woningen gebouwd worden die het hardst nodig zijn en dat bestaande woningen betaalbaar blijven, zodat Amsterdam een gemengde stad kan blijven waar voor iedereen plek is, met een dikke of dunne portemonnee.”

Nieuwsbrief