18 april 2019

Deel dit op:

Bouwinvest teams up met marktpartijen om verduurzaming van gebouwen te versnellen.

Maandag 15 april is met de ‘Groene Kamer’ de eerste officiële stap gezet om de verduurzaming van gebouwen te versnellen. Acht marktpartijen, waaronder Bouwinvest, hebben onder leiding van de DGBC het voortouw genomen in de opgave om de gebouwde omgeving Paris Proof te maken. De partijen gingen in gesprek met Haagse politici om een positief geluid te laten horen en aan te geven dat twee derde energiebesparing wel mogelijk is. Kortom: #hetkanwel!

Aanjagers
De acht partijen die het voortouw nemen zijn Arcadis, Bouwinvest Real Estate Investors, ING Real Estate Finance, INNAX, Signify (voormalig Philips Lighting), TNO, Unica en Vattenfall. Het gesprek wordt niet alleen aangegaan met de overheid, ook klanten en andere stakeholders worden actief gestimuleerd om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen. Deze programmaraad maakt deel uit van het Deltaplan Duurzame Renovatie, een initiatief van DGBC. Het Deltaplan is een meerjarig verduurzamingsprogramma dat wordt ontwikkeld met marktpartijen, de overheid en brancheorganisaties. Het streven: een zogenaamde Paris Proof gebouwde omgeving.

Deltaplan
Centraal in het Deltaplan staat de vraag hoe de gebouwde omgeving, goed voor ruim een derde van het energiegebruik en bijna 40% van de CO2-emissie in Nederland aan de klimaatdoelstellingen van Parijs kan voldoen. Daarvoor moeten gebouwen twee derde minder energie gebruiken dan het huidige gemiddelde.

Responsible Investment Policy
De deelname van Bouwinvest als aanjager van het plan om de verduurzaming van gebouwen te versnellen sluit naadloos aan op onze eigen duurzaamheidsdoelstellingen als onderdeel van onze Responsible Investment Policy. Daarin hebben we onszelf als doel gesteld om in 2021 minimaal 75% van het totaal belegd vermogen bovengemiddeld duurzaam te hebben belegd. Om dit te bereiken is onze vastgoedinvesteringsstrategie gericht op duurzaam gecertificeerd vastgoed en de vermindering van de milieu-impact.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze aanpak uiteindelijk zorgt voor betere rendementen en de aantrekkingskracht van ons vastgoed en portefeuilles verhoogt. Investeren in duurzaam vastgoed is één van de drie pijlers binnen ons duurzaamheidsbeleid. De andere twee pijlers richten zich op investeren in duurzame samenwerking en een verantwoorde organisatie. Lees hier meer over in onze Responsible Investment Policy.

 

Nieuwsbrief