17 april 2018

Deel dit op:

Iconische hoogbouw maakt uitzonderlijke verduurzamingsslag tijdens renovatie

De verbouwing van World Trade Center Rotterdam is nog in volle gang, en heeft nu al een uitzonderlijke verduurzamingsslag als gevolg. Begin dit jaar werd verwacht dat het gebouw een sprong van energielabel E naar C zou maken; per heden draagt het hoogbouw-gedeelte het A-label. Deze sprong is in een relatief kort tijdsbestek gemaakt: slechts drie jaar was er nodig om het gebouw sterk te verduurzamen. Een van de redenen voor de snelle verduurzaming is de innovatieve klimaatbeheersing. De efficiënte luchtzuivering wordt aangedreven door een warmtewiel dat de warmte in het pand hergebruikt, zodat koude buitenlucht minder opgewarmd hoeft te worden. Hoewel het vaker voorkomt dat gerenoveerde gebouwen ook direct verduurzamen, is een revitalisatiesprong op dit niveau en in deze omvang uitzonderlijk voor bouwend Rotterdam. WTC Rotterdam is er trots op binnen drie jaar tijd een doel te hebben bereikt dat aanvankelijk pas voor 2030 was gesteld. Vanaf dat jaar geldt de nieuwe energiewetgeving, waarin alle gebouwen het A-label dienen te dragen. Voor meer informatie: www.wtcrotterdam.nl.


Links: hoog- en laagbouw WTC Rotterdam. Rechts: interieur WTC Rotterdam met duurzaam lichtplan. Foto: WTC Rotterdam

Rik van der Lee, Technical Property Manager bij WTC: ‘De labelsprong is een resultaat van de vele inspanningen die we het afgelopen jaar hebben geleverd om het WTC op effectieve wijze te renoveren én verduurzamen. Het Bouwinvest Dutch Institutional Office Fund, de eigenaar van het kantoor- en congresdeel van het gebouw, heeft zichzelf ten doel gesteld om het WTC de allure van weleer terug te geven, maar met alle aandacht voor de veranderingen die de nieuwe tijd met zich meebrengt. Het resultaat van deze uitdaging had niet beter uit kunnen pakken. We zijn enorm verheugd dat het gebouw vanaf nu energielabel A draagt.’ 

Bas Jochims, Director Dutch Office & Hotel Investments: ‘Duurzaamheid krijgt van ons hoge prioriteit als het gaat om de ontwikkeling en het managen van onze gebouwen. Het verlengt hun levensduur en waarborgt daarmee hun waarde in de toekomst. Een andere bekroning op ons werk, is het ontvangen van de Green Star. Dit is de hoogste status van de onafhankelijke, wetenschappelijke benchmark GRESB, die het duurzaamheidsbeleid van vastgoedfondsen en –portefeuilles wereldwijd beoordeelt. Hier zijn we uiteraard ook erg trots op.’ 

Voorloper in het traject richting een duurzaam en groen Rotterdam
In 2023 dienen alle kantoorgebouwen in Nederland minimaal een C-label te hebben. Nieuwe wet- en regelgeving sorteert nu voor op minimaal label A in 2030. WTC Rotterdam voldoet reeds aan deze eisen en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan een duurzame en groene stad Rotterdam. Hoewel de laagbouw als Rijksmonument buiten beschouwing mag worden gelaten in de beoordeling, ondergaat ook dit gedeelte een verduurzamingsslag: zo krijgen de daken zo’n 100 nieuwe zonnepanelen. Daarbij vervangt LED het huidige lichtplan en wordt bij elk component in de verbouwing voor het duurzame alternatief gekozen. 

Uitzonderlijke uitkomst: energie-index van 0,96
De Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) is de Europese richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen. Het energielabel wordt berekend op basis van de energieprestatie van de bouwkundige eigenschappen en de gebouwgebonden installaties. De berekening houdt rekening met het gemiddelde Nederlandse klimaat, een gemiddelde bezettingsgraad en gemiddeld gebruikersgedrag. Om het energielabel A te verkrijgen, dient een gebouw een energie-index van minder dan 1,05 te hebben. Met een energie-index van 0,96 bewijst WTC Rotterdam zeer energiezuinig te zijn.

 

Nieuwsbrief