In januari werd de eerste van drie woontorens in het project Little C opgeleverd: The Burton. Daarna volgden ook The Clark en The Hammond. Hiermee voegde Bouwinvest 209 vrije-sector huurappartementen toe aan de residential portefeuille. De vijftien gebouwen van Little C bieden in totaal plaats aan in totaal 320 lofts en appartementen, waaronder de 209 huurappartementen van Bouwinvest. Het gebied biedt straks ook 10.000 m2 ruimte aan werkplekken en kleinschalige horeca. En inmiddels heeft Familiehuis Daniel den Hoed ook zijn intrek genomen in Little C.

Op een plek middenin de stad waar men niet graag kwam, tussen de verkeerstromen in een stukje niemandsland is nu een bloeiende plek ontstaan die verschillende buurten met elkaar verbindt. Hiermee heeft Bouwinvest weer een positief aandeel kunnen leveren aan een duurzame oplossing van de woningcrisis.

De komst van deze nieuwe wijk middenin Rotterdam levert hiervoor het tastbare bewijs. Het bijzondere karakter van Little C is dan ook niet onopgemerkt gebleven en heeft inmiddels al verschillende prijzen en nominaties in de wacht gesleept:  de Job Dura Prijs 2020, de Rotterdam Architectuurprijs (publieksprijs én vakjuryprijs) en het stond op de shortlist van de Architectenweb Awards: Woongebouw van het Jaar 2021.

Residential Rotterdam Little C Ossip 2

Over Little C

Inbo architecten: “Little C hecht als een puzzelstukje verschillende stadsdelen van Rotterdam aan elkaar. Op deze strategische plek is een hoge dichtheid aan woon-, werk- en verblijfsprogramma gerealiseerd. Hier zorgen pleintjes en straten, een nieuw aan te leggen park aan het water en een voetgangersbrug voor samenhang en continuïteit. Dit deel van de stad was eerder nog onherbergzaam, ondanks de potentie die het had; zo bij het centrum, Erasmus MC, Het Park én aan de Coolhaven”

Little C aan de Rotterdamse Coolhaven kenmerkt zich door een New Yorkse architectuurstijl. Dat komt vooral door de stoere bakstenen gevels, grote zwarte raampartijen, expressieve stalen hekwerken en loopbruggen die de gebouwen verbinden. Naast het oogstrelende vakmanschap dat zichtbaar is door het bijzondere metselwerk en de stalen trappen en hekwerken, is er aan groen geen gebrek in Little C.

Groen en water

Bij het ontwerpen van een nieuwe binnenstedelijke wijk moet ook rekening worden gehouden met toekomstige leefbaarheid en klimaatbestendigheid. Zo is er veel nadruk gelegd op groen en waterhuishouding.

Er zijn drie groene pleinen met grote bomen, die met de wortels in de parkeerlaag geplant staan en door het leefdek heen komen. Alle pleinen zijn verder voorzien van een waterretentiesysteem, dat zowel voor waterberging als bewatering van het groen zorgt. Het groene karakter van Little C wordt doorgezet op het dak: elk cluster van gebouwen in het binnengebied heeft een daktuin voor de bewoners. En tussen de woningen en het water van de Coolhaven komt het nieuwe Tuschinski Park.

Bouwinvest en de woningbouwopgave

We kennen allemaal de opgave die voor ons ligt. Institutionele beleggers als Bouwinvest kunnen een aanzienlijke rol spelen bij het vergroten van het woningaanbod. De Actieagenda Wonen en de 14 NOVI-gebieden zijn maatschappelijk gedragen en kunnen hierbij als uitgangspunten gebruikt worden. Onze focus ligt niet alleen op middenhuur, maar ook op seniorenhuisvesting: de doorstroming van senioren naar passende huisvesting kan helpen bij het vlottrekken van de woningmarkt. Benieuwd? Lees dan de position paper.

Bewoners over Little C

Prijzen

  • Job Dura Prijs 2020

  • Rotterdam Architectuurprijs (publieksprijs én vakjuryprijs)

  • Shortlist Architectenweb Awards: Woongebouw van het Jaar 2021 

  • BNA beste gebouw categorie Leefbaarheid & Sociale Cohesie

Nieuwsbrief