Het wooncomplex LIFE in de Amsterdamse Houthaven biedt ruimte aan senioren, met of zonder zorgvraag. Het zorgvastgoedfonds wilde hier niet alleen het vastgoed leveren met een hoge kwaliteit maar ook dienstverlening gericht op het verbinden van bewoners. Bij wijze van pilot is daartoe een samenwerking gestart met Mylivy – de combinatie van een hostess en slimme technologie die het leven comfortabeler en leuker maakt.

HEALTH - Mylivy01.jpg

Mylivy is ontwikkeld door onder andere Marian Euverman. Ze deed eerder ervaring op met het concept Wijdewijk.nl dat buurtbewoners ondersteuning bood: “Met de ervaringen daarvan op zak hebben we Mylivy ontwikkeld.

De inspiratie was persoonlijk. Mijn moeder kreeg Parkinson en toen stonden we met de familie voor de vraag: hoe gaan we dit organiseren? We signaleerden dat senioren behoefte hadden aan drie dingen: mensen ontmoeten en echt leren kennen, activiteiten met elkaar ontplooien en een relatie opbouwen voordat mensen om hulp durven te vragen.” 

We proberen mensen te helpen om fit en vitaal te blijven.

Zingeving en een doel in het leven zijn daarbij essentieel.

De formule van Mylivy steunt op twee pijlers: een hostess die aanwezig is in de dagelijkse leefomgeving en slimme digitale technologie in app-vorm die ondersteunt met ideeën voor allerhande activiteiten – alleen of in groepsverband. “Het contact met Bouwinvest kwam heel spontaan en plezierig tot stand. Samen hebben we onderzocht hoe we Mylivy konden inzetten bij een eerste project, in LIFE Amsterdam Houthaven. We bieden het sinds najaar 2020 aan voor de seniore huurders in de vrije sector, vitale senioren van 52 tot 82. De respons is heel goed. We leren elke week bij. Er ontstaat al echt een community aan bewoners. De ervaringen die we hier opdoen kunnen we uitstekend gebruiken voor andere projecten. Dit project is een vliegwiel voor Mylivy.” 

Vanuit Bouwinvest is Erwin Drenth, director van het Healthcare Fund, betrokken bij het project. “Wij vinden het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en regie over hun eigen leven kunnen blijven voeren. Maar ook dat de zorg binnen handbereik is en dat er bijvoorbeeld activiteiten plaatsvinden die gevoelens van eenzaamheid verminderen. Mylivy is een vorm van informele zorg waardoor mensen meer naar elkaar omkijken. Dat heeft grote maatschappelijke waarde.”

Healthcare_Amsterdam_Life_2021.jpg
Life Amsterdam

Life Amsterdam

Life.jpg

Bijdrage een een inclusieve wijk

Het energieneutrale gebouw LIFE ligt in het nieuwe woongebied Amsterdam Houthaven. Het Healthcare Fund heeft hier 59 zorgappartementen in de vrije sector verworven met 940 m2 aan voorzieningen (naschoolse opvang, apotheek, huisartsen, fysiotherapie, een buurtkamer en thuiszorg).

Ook is belegd in een verpleeghuis voor Cordaan met 48 zorgstudio’s voor mensen met dementie. Het complex bevat verder ook nog sociale huur- en koopappartementen. De doelgroep varieert van vitale senioren tot mensen met een lichte tot zware zorgvraag die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. LIFE geeft zo vorm aan een inclusieve gebiedsontwikkeling waarin iedereen mee en ertoe doet.

Nieuwsbrief