28 oktober 2021

Deel dit op:

Na tegenslag gaan beleggers op zoek naar mogelijkheden

In de nieuwste Outlook schetsten we de trends en ontwikkelingen die van invloed zullen zijn op de Nederlandse vastgoedmarkt tot en met 2024. Met het economisch herstel dat in 2021 is ingezet, lijkt de samenleving zich relatief goed door de coronacrisis heen te hebben geslagen. Toch zorgt de crisis voor een aantal structurele veranderingen met belangrijke gevolgen voor de vastgoedmarkt. Intussen is de toegenomen urgentie van klimaatverandering en duurzaamheid ingrijpend voor alle vastgoedsectoren. Relatief gezien blijft vastgoed echter een interessante beleggingscategorie, zowel bezien vanuit de yield spread, de verwachte stabiliteit van de opbrengsten en de maatschappelijke impact die het heeft.

Een optimaal rendement voor onze klanten vereist weloverwogen investeringsbeslissingen. Daarom volgt Bouwinvest lokale en wereldwijde megatrends in de pensioen- en vastgoedwereld op de voet. Bouwinvest heeft daarvoor een eigen professionele researchafdeling die veel kennis heeft van de Nederlandse en internationale vastgoedmarkten. Wij doen continu grondig onderzoek via onder andere uitgebreide en gedetailleerde analyses op macro- en microniveau.

 

Nieuwsbrief