12 september 2019

Deel dit op:

In de outlook 2020-2022 schetst Bouwinvest Real Estate Investors de trends en ontwikkelingen die van invloed zullen zijn op de Nederlandse vastgoedmarkt tot en met 2022. Hieruit blijkt dat de vooruitzichten voor de Nederlandse vastgoedmarkt gunstig zijn. De Nederlandse economische en demografische fundamenten zijn sterk, vooral in de verstedelijkte gebieden. Op diverse terreinen, zoals economische groei, werkeloosheid en investeringsvolume, zal Nederland beter presteren dan Europa. Nederland blijft dan ook aantrekkelijk voor institutionele belegger die in vastgoed willen investeren.

Een optimaal rendement voor onze klanten vereist weloverwogen investeringsbeslissingen. Daarom volgt Bouwinvest lokale en wereldwijde megatrends in de pensioen- en vastgoedwereld op de voet. Bouwinvest heeft daarvoor een eigen professionele researchafdeling die veel kennis heeft van de Nederlandse en internationale vastgoedmarkten. Wij doen continu grondig onderzoek via onder andere uitgebreide en gedetailleerde analyses op macro- en microniveau. 

Nieuwsbrief