15 mei 2017

Deel dit op:

Institutionele beleggers zouden hun focus moeten verleggen van landen naar wereldwijde grootstedelijke gebieden. Door urbanisatie, demografische ontwikkelingen en technologische vernieuwing bieden de meest succesvolle grootstedelijke regio’s de komende decennia de beste investeringskansen. Deze gebieden trekken talent en bedrijvigheid aan en groeien hierdoor sterker dan landen als geheel. De meest succesvolle grootstedelijke gebieden spelen goed in op uitdagingen die bij continue verstedelijking komen kijken. Uit Global Real Estate Markets, een onderzoek van Bouwinvest REIM, blijkt dat hoewel grootte belangrijk is, leefbaarheid essentiëler is.

De verdere verstedelijking biedt alle vastgoedsectoren kansen, zo laat het rapport zien. Vergrijzing zorgt bijvoorbeeld voor een specifieke vraag naar kleine woningen van hoge kwaliteit, al dan niet in combinatie met zorgfaciliteiten. De sterke groei van de middenklasse, met name in Azië, biedt investeringskansen op de hotelmarkt. De winkelmarkt staat voor grotere uitdagingen en moet herstructureren door de verdere ontwikkeling van e-commerce. Op de kantorenmarkt blijft de vraag naar flexibele ruimte in de stad groeien.

Nog een belangrijke trend: de opkomst van de ‘polycentrische stad’, zoals Holland Metropole. De traditionele steden, waarbij de binnenstad het economische hart vormt, krijgen concurrentie van gebieden met meerdere economische hubs. De integratie van economische activiteiten en woongebieden is een goede manier om betaalbare en leefbare steden te creëren, waarbij meerdere centra op een natuurlijke wijze samenwerken door middel van goede infrastructuur.

Naast het bieden van grote kansen, zorgen de grootstedelijke regio’s ook voor de stevigste uitdagingen. Omvang bepaalt niet het succes van een stad, een goede balans tussen groei en leefbaarheid wél. Werk aan de winkel voor institutionele beleggers en stedenbouwkundigen. Samen met andere stakeholders wil Bouwinvest ervoor zorgen voor een goede balans tussen groei en leefbaarheid.

Global Real Estate Markets volledig inzien? Download het rapport hier.

Nieuwsbrief