12 april 2023

Deel dit op:

Sinds 2011 beschikt Bouwinvest over een Responsible Investment Policy. Dit komt voort uit onze strategie, waarin ESG verankerd ligt. Vanwege verdergaande integratie van ESG in de besluitvorming op verschillende niveaus van de organisatie, updaten we ons beleid naar een Responsible Investment & Corporate Responsibility Policy die recht doet aan het tweeledige karakter van ESG binnen onze organisatie. 

De policy is van toepassing op de managementorganisatie en alle Bouwinvest entiteiten en activiteiten. De managementorganisatie Bouwinvest Real Estate Investors beheert fondsen en mandaten voor institutionele investeerders.  In dit nieuwe beleidsstuk zetten wij uiteen hoe Bouwinvest maatschappelijk verantwoord ondernemen (Corporate Responsibility) toepast in zijn organisatieactiviteiten én hoe wij verantwoord beleggen in al onze fondsen en mandaten (Responsible Investment).  

De Responsible Investment & Corporate Responsibility Policy wordt ondersteund door diverse andere documenten, waaronder de Exclusion Policy en de Stewardship & Engagement Policy. Alle documenten zijn vrij beschikbaar voor inzage en te downloaden op onze website. 

Duurzame verandering creëren 

Het beleid komt voort uit Bouwinvests wens om in alle besluitvorming aandacht te geven aan ethische, sociale, milieu- en bestuurlijke kwesties. Daarmee wil Bouwinvest een duurzame en positieve verandering in de wereld creëren en een waardevaste portefeuille op de lange termijn realiseren. Deze policy zorgt ervoor dat Bouwinvest op een verantwoorde en duurzame manier opereert richting en met zijn stakeholders, zowel in de eigen organisatie als in zijn fondsen.  

Lees de policy 

De Responsible Investment & Corporate Responsibility Policy is te downloaden van onze website. Klik hier om naar deze pagina te gaan of klik hier om de policy direct te openen. 

Nieuwsbrief