21 december 2022

Deel dit op:

Waardevermindering van vastgoed creëert aantrekkelijke koopkansen wereldwijd voor kapitaalkrachtige investeerders – Bouwinvest International Outlook 2023-2025.

De wereldwijde waardevermindering van commercieel vastgoed, aangewakkerd door de stijgende financieringskosten na een golf van renteverhogingen in het afgelopen jaar, creëert  aantrekkelijke koopkansen voor kapitaalkrachtige investeerders, concludeert Bouwinvest Real Estate Investors in zijn International Outlook voor 2023-2025.

Jeroen Beimer, Head of Research and Strategic Advisory, zegt: “Institutionele beleggers zijn de afgelopen tien jaar naar de vastgoedsector getrokken in hun zoektocht naar een bron van stabiele inkomsten en kapitaalgroei als alternatief voor laag renderende obligaties. Maar de recente stijging van de financieringskosten en de daardoor afgenomen spread tussen de gemiddelde vastgoedopbrengsten en de ‘risicovrije’ rente op staatsobligaties leiden tot een prijsdaling van vastgoedobjecten wereldwijd. Wij verwachten in de komende vier tot zes kwartalen een verdere daling van de vastgoedwaarderingen. Toch zijn de uitgangspunten voor o.a. veel woonsegmenten nog steeds zeer gunstig. Het samenkomen van deze trends creëert kansen voor met name kopers die niet of nauwelijks vreemd vermogen hoeven aan te trekken.."  

Living assets
De vraag naar de 'living assets’ (waaronder ook zorgvastgoed) blijft in de meeste verstedelijkte gebieden sterk als gevolg van de demografische groei, vergrijzing, immigratie en de stijging van het aantal huishoudens.  De nieuwbouwproductie neemt af als gevolg van steeds strengere milieuvoorschriften, tekorten aan materialen en stijgende arbeidskosten. De vraag blijft groter dan het aanbod, vooral in het betaalbare segment. Door de stijging van de hypotheekrente komt het bezit van een woning voor een groeiende groep mensen buiten bereik en moeten zij zich tot de huurmarkt wenden voor een woning die binnen hun budget past.

Europa gaat een moeilijk jaar tegemoet door substantieel hogere kosten voor levensonderhoud , een stijgende rente en een terugvallende economische groei, maar er zijn kansen op de middellange termijn. De fundamentele vraagfactoren en sterke gebruikersmarkten in diverse  steden en sectoren bieden opwaartse potentie en diversificatiemogelijkheden voor de lange termijn.

In de VS zullen de zuidelijke sunbelt-staten de komende drie jaar naar verwachting beter presteren als gevolg van migratiepatronen, een belastingvriendelijk klimaat, een groeiende beroepsbevolking en een betere betaalbaarheid. Diverse nichesectoren in Noord-Amerika, waaronder datacenters, gebouwen voor biowetenschappen en medische kantoren, self-storage en prefab- woningbouw, zijn al behoorlijk volwassen en wijzen de weg voor de toekomstige ontwikkeling van vastgoedmarkten elders in de wereld.

Binnen de heterogene regio Azië-Pacific verstevigt Australië zijn status als veilige haven. Singapore zal naar verwachting zijn relatieve aantrekkelijkheid zien toenemen ten opzichte van Hongkong, terwijl een onrustige vastgoedsector en geopolitieke spanningen de risicopremie hebben verhoogd in China.

Het volledige rapport vindt u hier.

Het volledige Dutch Market Outlook 2023 - 2025 rapport vindt u hier.

Nieuwsbrief