21 april 2021

Deel dit op:

De Covid-19-pandemie bracht een aantal trends in de vastgoedmarkt in een stroomversnelling. Thuiswerken en online winkelen namen een vlucht. De vraag naar betaalbare woningen en zorgvastgoed bleef onverminderd stijgen. Ontwikkelingen waar Bouwinvest in zijn portefeuillebeheer al op had ingezet, waarmee het bewees dat de fundamenten sterk zijn. De vastgoedinvesteerder sloot het jaar 2020 dan ook af met een positief financieel én maatschappelijk resultaat.  

Dick van Hal, CEO van Bouwinvest, licht toe: “Het jaar 2020 is uiteraard ook voor Bouwinvest anders gelopen dan verwacht. Onze gediversifieerde portefeuille vormde echter een sterke basis, onze langetermijnvisie bood houvast en onze veerkrachtige organisatie zorgde ervoor dat we het jaar goed zijn doorgekomen. De toekomst is moeilijk te voorspellen, maar vastgoed blijft een essentiële functie vervullen. Dat geldt niet alleen voor woningen en zorgvastgoed, maar ook de sectoren waar het het afgelopen jaar minder ging zullen opkrabbelen. Mensen zijn sociale wezens. Na de pandemie zullen zij elkaar weer opzoeken in hotels, winkels en kantoren. Voor hen blijven wij investeren in plekken met veel voorzieningen waar zij inspiratie kunnen opdoen.” 

Onder de streep positief
Waar de pandemie en lockdowns aanvankelijk veel onrust veroorzaakten op de nationale en internationale financiële markten, wist Bouwinvest dit roerige jaar uiteindelijk goed af te sluiten. Het geïnvesteerde kapitaal groeide naar € 13,4 miljard en genereerde een rendement van 3,4% over de gehele portefeuille. Dit is weliswaar minder dan begroot, maar Bouwinvest is hier gegeven de omstandigheden tevreden over. Daar waar de pandemie slechts een beperkte impact had op het woningfonds en het zorgvastgoedfonds, stonden de markten voor kantoor-, hotel- en winkelvastgoed onder druk. De rendementen van de Europese en Noord-Amerikaanse beleggingen eindigden in het rood; het Azië-Pacific Mandaat behaalde een klein plusje.   

Door de crisis heen investeren
Bouwinvest gelooft dat je juist in tijden van crisis moet blijven investeren. Zo bleven in 2020 de investeringen met circa € 1 miljard aankooptransacties in lijn met voorgaande jaren. In thuismarkt Nederland werden zorgvastgoedprojecten, ‘convenience’-winkels en woningprojecten aangekocht. Opvallend is het hoge percentage buitenlandse investeringen in 2020. Bouwinvest belegde voor een totaalbedrag van € 727 miljoen in de internationale mandaten, in o.a. logistiek vastgoed in Europa en Scandinavië, betaalbare huurwoningen in Scandinavië en België, biomedisch vastgoed in de Verenigde Staten en extra studentenhuisvesting in Australië. De vermogensbeheerder beoogt verdere groei van de internationale portefeuille. Om dit te ondersteunen werd, ruim een jaar na de opening van het kantoor in Sydney, in september 2020 een tweede representative office geopend in New York.  

Op weg naar Paris Proof 2045
Meer dan 80% van het geïnvesteerde kapitaal van Bouwinvest kwalificeert als duurzaam volgens de GRESB-benchmark. Het Nederlandse woningfonds en het hotelfonds ontvingen in 2020 voor de eerste keer een GRESB 5-sterren rating. Het Nederlandse kantorenfonds en het hotelfonds werden daarnaast door GRESB uitgeroepen tot ‘global sector leader’. 

Investeringsbasis blijft groeien
Ook investeerders blijven vertrouwen op de financiële en maatschappelijke prestaties van Bouwinvest. Een totaal van 26 pensioenfondsen en verzekeraars vertrouwde Bouwinvest per eind 2020 een totaalbedrag van € 15,7 miljard toe, een groei van € 600 miljoen ten opzichte van het vorige boekjaar. Voor 2021 begroot de onderneming een resultaat na belasting van € 0,3 miljoen, met name als gevolg van hogere kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van het strategisch plan en verdere professionalisering van de organisatie. Verwacht wordt dat deze kosten in 2022 en 2023 zullen stabiliseren, waarna het resultaat van de managementorganisatie weer kan stijgen. 

Bouwinvest heeft de jaarverslagen van de managementorganisatie en de Nederlandse opengestelde fondsen online beschikbaar gemaakt via www.bouwinvest-annualreports2020.com.

Nieuwsbrief