11 augustus 2020

Deel dit op:

Net als vorig jaar krijgt Bouwinvest tweemaal de hoogste waardering van de UN Principles of Responsible Investment, een A+. Deze scores liggen daarmee boven het marktgemiddelde. Dit blijkt uit het onlangs verkregen benchmark rapport van de PRI, wereldwijd toonaangevend pleitbezorger voor verantwoord beleggen.

Jaarlijks benchmarkt de PRI de implementatie van het beleggingsbeleid van vermogensbeheerders om daarmee verantwoorde investeringen te stimuleren. Bouwinvest doet mee in alle relevante onderdelen en scoort marktconform voor de module ‘beursgenoteerde vastgoedinvesteringen’. De hoogste scores zijn voor de modules ‘vastgoed’ en ‘strategie en bestuur’.

“Het is een mooi resultaat. Het onderstreept dat wij goed op weg zijn met onze strategie gericht op verantwoord beleggen en de manier waarop we ESG meenemen in onze vastgoedbeleggingen. Deze erkenning is een uitstekende stimulans om hiermee verder te gaan,” aldus Micha Reusen, Head of Sustainability & Innovation. 

Verantwoord beleggen met als doel financieel én maatschappelijk rendement
Bouwinvest streeft naar een solide rendement op duurzame vastgoedinvesteringen voor institutionele investeerders en hun deelnemers. Wij investeren voor de lange termijn en doen dit op een verantwoorde manier door milieu-, sociale en governance (ESG) criteria mee te nemen bij al onze investeringsbeslissingen. Het leidt tot maatschappelijk én financieel rendement. Op deze manier creëren wij Real value for life.

Om deze reden is Bouwinvest ondertekenaar van de door de United Nations gesteunde Principles for Responsible Investment (PRI). De zes principes voor maatschappelijk verantwoord beleggen die de PRI voorschrijft zijn als volgt:
1. Wij zullen ESG-aspecten betrekken bij ons beleggingsbeleid en investeringsbeslissingen;
2. Wij zullen actief invulling geven aan ons aandeelhouderschap en daarbij ESG-aspecten betrekken;
3. Wij streven naar openbaarheid over ESG-aangelegenheden door de entiteiten waarin wij investeren;
4. Wij streven naar acceptatie en implementatie van deze principes in de financiële sector;
5. Wij zullen samenwerken om de effectiviteit in de implementatie van deze principes te bevorderen;
6. Wij zullen rapporteren over de activiteiten en de voortgang bij de implementatie van deze principes.

De langetermijndoelstelling van Bouwinvest is om een Paris Proof vastgoedportefeuille te hebben in 2045, dus bijna energie neutraal en aardgasloos. Op de korte termijn wil Bouwinvest dat 75% van de totale portefeuille 4 of 5 sterren scoort in de GRESB benchmark. Dit betekent dat de beleggingen bovengemiddeld duurzaam zijn. 

Over het PRI initiatief
De PRI is ‘s werelds toonaangevende pleitbezorger voor verantwoord beleggen. Het netwerk is opgericht in 2005 en is bedoeld voor een beter begrip van de beleggingsimplicaties van milieu-, sociale en governance-factoren (ESG) en ondersteunt zijn internationale ondertekenaars bij het integreren van deze factoren in hun beleggingsbeslissingen en eigendomsbeslissingen. Ondertekenaars dragen bij aan de ontwikkeling van een duurzamer en transparanter financieel systeem en het continue doorontwikkelen van verantwoord beleggen. PRI is een initiatief in samenwerking met UNEP Finance Initiative en UN Global Compact. De UN PRI is volledig onafhankelijk. Meer informatie is te vinden op: www.unpri.org

Nieuwsbrief