22 december 2020

Deel dit op:

We willen onze dienstverlening continu verbeteren. Jaarlijks voeren wij daarom een huurderstevredenheidsonderzoek uit. De wensen en adviezen van onze huurders vormen de basis voor het verbeteren van de dienstverlening van Bouwinvest en onze vastgoedmanagers: snelle, goede, persoonlijke service en goede bereikbaarheid. Onze huurderstevredenheid is dit jaar gestegen van 7.0 naar 7.2, zo blijkt uit het huurdertevredenheidsonderzoek.

Goede en betaalbare woningen in een aantrekkelijke woonomgeving zijn van grote waarde. Financieel, maar zeker ook maatschappelijk: ze dragen bij aan geluk en welzijn. Wie fijn woont, blijft langer in zijn woning. Bouwinvest zet daarom vol in op beleid rondom huurderstevredenheid. Door jaarlijks te meten hoe tevreden huurders zijn over hun woningen, krijgen we een goed beeld van de wijze waarop onder andere woningen, woonomgeving en de dienstverlening van de vastgoedmanager en Bouwinvest worden beoordeeld en waar mogelijke verbeterpunten liggen. Ook dient het onderzoek als benchmark ten opzichte van andere verhuurders.

Resultaten

De resultaten geven inzicht in hoe tevreden huurders zijn over bijvoorbeeld de servicekosten, de dienstverlening van de vastgoedmanager, de vriendelijkheid van de reparatiemedewerkers en de klachtenafhandeling. Ten opzichte van vorig jaar zijn huurders tevredener over alle onderdelen van huurderstevredenheid. Zo steeg de tevredenheid over de servicekosten van 6.1 naar 6.7. De vriendelijkheid van de medewerkers die reparaties uitvoeren werd gewaardeerd met een 8.0 ten opzichte van een 7.8 vorig jaar. Bouwinvest vindt duurzaamheid en groen huren erg belangrijk. Ruim 86% van de respondenten geeft aan duurzaamheid en groen huren belangrijk te vinden.

Acties 2021

Huurders gaven verbetersuggesties op de volgende thema’s: Verbeteren bereikbaarheid telefoonservice, huurdersportaal ‘Wonen bij Bouwinvest’ en het nakomen afspraken in de klachtenafhandeling. Naar aanleiding hiervan gaat Bouwinvest sturen op minder lange wachttijden bij de telefoonservice en op de kwaliteit van de antwoorden (direct het juiste antwoord). Daarnaast bieden wij een persoonlijke online omgeving aan om eenvoudig huurzaken te kunnen regelen. Hiermee willen we onze bereikbaarheid en service verbeteren en versnellen. Het nakomen van afspraken is ook voor ons van zeer groot belang. Het is de basisregel om goede service te kunnen verlenen. Aangezien we samenwerken met veel verschillende leveranciers blijkt nakoming soms toch lastig. Wij gaan er alles aan doen om dit te verbeteren want ook voor ons en onze vastgoedmanagers geldt: afspraak is afspraak.

Lees hier meer over hoe wij vol inzetten op huurderstevredenheid

Nieuwsbrief