13 juli 2020

Deel dit op:

De CO2-uitstoot in Nederland moet in 2030 al met de helft omlaag en in 2050 zelfs met 95 procent, dat concludeert de Nederlandse regering naar aanleiding van het Klimaatakkoord van Parijs om de klimaatverandering tegen te gaan. We kunnen de CO2-uitstoot beperken door het verlagen van het energieverbruik. Dit is een opgave van ons allemaal. Onder invloed van de steeds zichtbaardere gevolgen van klimaatverandering beseffen we gelukkig steeds meer de urgentie van de verandering die we moeten aangaan. En dat is hard nodig. Want we moeten nog veel minder energie verbruiken om de doelstelling te behalen.

Bouwinvest draagt ook bij aan de nodige energiereductie en werkt aan Paris Proof vastgoedportefeuilles voor 2045. Dit betekent dat onze portefeuilles bijna energieneutraal en aardgasloos zijn. Onze doelstellingen zijn niet alleen een kwestie van verantwoordelijkheid nemen. We zien het als voorwaardelijk voor het langetermijnrendement voor onze klanten. "Samenwerken met de Dutch Green Building Council en met hen de verduurzaming aanjagen, helpt ons bij het realiseren van onze doelstellingen," aldus Bernardo Korenberg, Head of Sustainability and Innovation bij Bouwinvest. Hij ging met Annemarie van Doorn, directeur van de DGBC, en Martin Mooij, Programmamanager Deltaplan van de DGBC in gesprek over de samenwerking én de noodzaak van een Paris Proof gebouwde omgeving.

Aanjagen richting een ‘Paris Proof’ omgeving
noodzakelijk
“Een spiegel?” vraagt Bernardo Korenberg, Head of Sustainability and Innovation bij Bouwinvest voorzichtig. “Ja, een spiegel!” roept Annemarie van Doorn, directeur van maatschappelijke organisatie Dutch Green Building Council (DGBC) opgelucht. Van Doorn zocht naar de juiste typering voor Bouwinvest in de samenwerking met DGBC. De term ‘spiegel’ vindt ze treffend. “Bouwinvest werkt positief en kritisch mee aan een ‘Paris Proof’ gebouwde omgeving en kan vanuit zijn expertise en ervaring reflecteren op alle plannen en initiatieven.”

De samenwerking tussen Bouwinvest en Dutch Green Building Council gaat terug tot 2007. De vastgoedvermogensbeheerder was destijds een van de ‘founding partners’ van DGBC. Sinds die tijd werken ze samen aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving in Nederland. Twee jaar geleden sloot Bouwinvest zich aan bij een nieuw initiatief van DGBC: het Deltaplan Duurzame Renovatie, een beweging om die verduurzaming te versnellen. De rekenmethode Paris Proof geeft een concreet doel aan deze beweging: een Paris Proof gebouw heeft namelijk een maximum energiegebruik per vierkante meter per jaar. Voor kantoren bijvoorbeeld is deze norm 50 kWh per vierkante meter. Door te voldoen aan deze norm blijven de Parijse klimaatdoelen haalbaar.

 Samen op reis

Bernardo Korenberg weet nog goed dat Annemarie van Doorn hem twee jaar geleden benaderde om mee te doen met het Deltaplan Duurzame Renovatie. “Wat mij triggerde was dat zij benadrukte dat er in de gehele vastgoedketen echt een versnelling noodzakelijk is. En dat we gezamenlijk aan de slag moeten.” Gaandeweg kwam hier een normering bij: Paris Proof. “Dat is het gevolg van de reis die je met zijn allen aangaat”, stelt Bernardo Korenberg. “Een logisch gevolg ook, omdat met een normering het doel meetbaar wordt. Dat is een voorwaarde om het aan te laten slaan en tot een succes te maken.”


Waardevolle input voor verdere verbetering

Bouwinvest neemt deel aan de programmaraad van Paris Proof. Ook is Bouwinvest vertegenwoordigd in werkgroepen voor het verduurzamen van kantoren en winkels. Namens DGBC is Martin Mooij verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma Paris Proof. Over de rol van Bouwinvest zegt Mooij: “Bouwinvest is meteen actief aan de slag gegaan met de methodiek. Dat is waardevol, want de input vanuit de praktijk is nodig om de aanpak verder te verbeteren.” Van Doorn vult aan: “Bouwinvest heeft een voorbeeldfunctie richting andere beleggers en andere partijen in de keten, zoals huurders. Het gaat om het tonen van leiderschap.”
 

Bouwinvest gaat voor duurzaam rendement

Dat Bouwinvest zich zo resoluut committeert aan het Deltaplan Duurzame Renovatie en de Paris Proof rekenmethode heeft ermee te maken dat het initiatief aansluit bij de filosofie van de organisatie. Zo heeft de belegger een integraal ESG-beleid, met hierin alle onderdelen van verantwoord ondernemen verankerd. Ook heeft Bouwinvest een verantwoord beleggen programma waarvan het Paris Proof gedachtegoed onderdeel is. Korenberg: “Als vastgoedvermogensbeheerder beleggen we voor de lange termijn. We willen duurzaam rendement genereren, zowel financieel als maatschappelijk. Dat gaat hand in hand.” Korenberg somt vanuit beleggingsperspectief de voordelen op van duurzaam vastgoed. “Een gebouw wordt meer waard, is aantrekkelijker voor huurders en geeft op de lange termijn de grootste kans op een stabiel rendement, dat wij beloven aan onze aandeelhouders, voornamelijk pensioenfondsen.”

Focus op daadwerkelijk energiegebruik
Bovendien sluit de Paris Proof methode aan op de opvatting die Bernardo Korenberg al langere tijd heeft over duurzaamheid in de gebouwde omgeving. “De focus is vaak erg gericht op energielabels. Natuurlijk geven die een prima eerste indicatie voor de energetische waarde van een gebouw. Maar het daadwerkelijke energiegebruik geeft een veel nauwkeuriger beeld van de energieprestaties van een gebouw. Paris Proof richt zich op dat werkelijke gebruik.”

Succesvolle stappen richting Parijse klimaatdoelstelling
Korenberg is tevreden over de stappen die worden gezet om de vastgoedportefeuille van Bouwinvest te verduurzamen richting de Parijse klimaatdoelstellingen. “Maar”, zo tempert hij de verwachtingen, “het is goed te beseffen dat zelfs gebouwen die op dit moment de hoogst haalbare duurzaamheidscertificaten hebben, soms maar liefst drie keer meer energie verbruiken als wat zou moeten in 2050. We zijn er nog lang niet. De lat ligt echt hoog, en we moeten die urgentie met z’n allen gaan voelen.” We moeten samen in actie komen en de tussentijdse successen delen, ter inspiratie voor de sector. Enkele successen van Bouwinvest zijn de grondige verduurzaming van kantoorgebouw WTC in Rotterdam. Het energieverbruik nam in één jaar 15% af. Maar het verbruik is met 113 kWh/m2 nog lang niet Paris Proof. Bouwinvest is daarnaast bezig met het energiezuinig maken van 550 woningen in Diemen. En samen met Albert Heijn wordt geïnvesteerd in zonnepanelen op de daken van winkelpanden. Korenberg vat samen: “We hebben afgelopen jaar voor onze complete vastgoedportefeuille een energiereductie behaald van 7,7%. Het laat zien hoe we hiermee bezig zijn.” En natuurlijk, hoewel vooral het werkelijke energiegebruik in gebouwen van belang is, zijn alle gebouwen van Bouwinvest voorzien van een groen energielabel.

Duurzame impact maken
Een energiezuinige en waardevaste vastgoedportefeuille; dat is de doelstelling. Maar waar het Bouwinvest ook om gaat, is de duurzame impact die de belegger voor institutionele investeerders, zoals pensioenfondsen, kan en moet maken. Het is gewoonweg noodzakelijk om te investeren in duurzaam vastgoed. Korenberg hierover: “Klimaatverandering wordt steeds zichtbaarder en merkbaarder. Grote bosbranden in Australië bijvoorbeeld. En dichtbij: we kampen al maanden met enorme droogte in Nederland. Gelukkig zien ook pensioenfondsen die ontwikkeling en vragen steeds nadrukkelijker om duurzaamheid en maatschappelijke impact.” Dat raakt bij Annemarie van Doorn de essentie van verduurzaming, die volgens haar veel meer dan nu een podium verdient. “Het grote waarom! Waarom moeten we met z’n allen aan de slag? Omdat we nog langer dan vandaag op deze aardkloot willen leven. Dat klinkt misschien zweverig, maar zo is het wel. Dat verhaal kan wat mij betreft niet vaak genoeg worden verteld.”

Gedachtegoed moet breder landen
Bernardo Korenberg is het eens. “Dat is het mooie van een organisatie als DGBC. Ze zijn bevlogen en enthousiast. Het is belangrijk dat we nu de focus en energie blijven houden op dit programma. We moeten het een stap verder brengen.” Want reëel bezien is Bouwinvest koploper in het adopteren van de Paris Proof ambitie, maar het gedachtegoed is nog lang niet bij iedere speler in de keten bekend, weet Korenberg. Martin Mooij van DGBC reageert: “Daar ligt een uitdaging: we willen met veel verschillende partners op een integrale wijze werken aan meerdere duurzaamheidsonderwerpen.” Van Doorn vult aan: “Denk ook aan overheden waarmee we in gesprek zijn. En internationaal; hoe kunnen we over landsgrenzen heen zorgen voor dezelfde taal en ambitie?”

In gesprek
De versnelling in de verduurzaming komt volgens Van Doorn en Korenberg vooral op gang door dit soort nieuwe manieren van denken en samenwerken. Van Doorn: “Het is niet
één partij die aan zet is. Iedere partij moet in beweging komen, per definitie.” Bernardo Korenberg besluit: “Geef elkaar inzicht in je duurzame doelstellingen. En maak zaken bespreekbaar. Het is de basis van samenwerking en bovendien de start van de gewenste versnelling. Wij gaan graag in gesprek.”

Nieuwsbrief