22 september 2020

Deel dit op:

Vandaag ondertekende Bouwinvest de Paris Proof Commitment van de Dutch Green Building Council (DGBC). DGBC is de landelijke maatschappelijke organisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving in hoog tempo duurzaam en toekomstbestendig te maken. Bouwinvest hanteert de deadline van 2045.

Er rust een grote verantwoordelijkheid op de vastgoedsector om zijn bijdrage te leveren aan het behalen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs. Het Klimaatakkoord was voor DGBC aanleiding een meerjarig verduurzamingsprogramma te ontwikkelen met als doel de gebouwde omgeving versneld ‘Paris Proof’ te maken.

Als grote speler in de vastgoedsector voelen we de verantwoordelijkheid om te zorgen dat gebouwen en gebieden veel minder CO2 gaan uitstoten. De afspraak is dat we in 2050 allemaal gebruikmaken van duurzame, hernieuwbare energie. Maar van die energie is straks slechts één derde beschikbaar in vergelijking met ons huidige totale energieverbruik. Het betekent dat we moeten opschuiven naar zuinige gebouwen. Hoeveel zuiniger? Gemiddeld twee derde. Dát zijn Paris Proof gebouwen: verregaand energiezuinig én aardgasloos.

Bouwinvest heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het Paris Proof Commitment van de DGBC dat tevens onderdeel uitmaakt van het wereldwijde Advancing Net Zero Commitment. Met het ondertekenen committeert Bouwinvest zich aan:

  • Het behalen van de ambities uit het Parijs akkoord voor 2050, maar gaat zelf een stap verder door in 2045 Paris Proof te zijn;
  • Transparant zijn over ons energieverbruik en CO2-emissies, zodat voor iedereen inzichtelijk is hoe energiezuinig onze gebouwen zijn;
  • Het opstellen van routekaarten voor onze eigen Nederlandse portefeuilles en het consequent uitvoeren hiervan;
  • Het monitoren en rapporteren van de voortgang, waarmee we inzicht krijgen in de behaalde resultaten. Deze kennis delen wij met de branche en de overheid;
  • Het promoten van Paris Proof en het tonen van leiderschap naar onze investeerders (pensioenfondsen), huurders/gebruikers, de branche, partners en leveranciers. Op deze manier leveren niet alleen wij, maar iedereen in de keten een bijdrage aan Paris Proof.

DGBC Week
De Dutch Green Building Week is de landelijke campagneweek rond duurzaam bouwen en ontwikkelen. #MadeinHolland is het thema van de week, waarmee DGBC Nederland internationaal op de kaart zal zetten. Tijdens deze week neemt Bouwinvest deel aan expertsessies. Zo nam vandaag Allard van Spaandonk, Chief Investment Officer Dutch Investments, deel aan de expertsessie over Paris Proof. Samen met andere koplopers ging hij het gesprek aan hoe Nederland zijn rol als gidsland kan pakken op het gebied van CO2-reductie. Micha Reusen, Head of Sustainability & Innovation, spreekt morgen in een webinar van INAXX. Tijdens het webinar behandelen Bouwinvest en INNAX de datagedreven aanpak om versneld vastgoedportefeuilles in kaart te brengen en nauwkeurige routekaarten op te stellen.

Nieuwsbrief