10 december 2018

Deel dit op:

Medewerkers van Bouwinvest hebben het initiatief genomen om samen met stichting HomePlan een oud zusterhuis in Zuid-Afrika tot computerschool te helpen transformeren.

Maatschappelijk rendement in Zuid-Afrika.

Bouwinvest streeft naar financieel en maatschappelijk rendement en investeert in inclusiviteit. In Nederland en wereldwijd. Ook onze sponsordoelen sluiten aan op deze visie. Bouwinvest is al een aantal jaar duurzaam partner van Stichting HomePlan. Dit is een kleinschalige ontwikkelingsorganisatie die bouwt aan een huis, thuis en toekomst voor de allerarmsten in Latijns-Amerika en Zuidelijk Afrika. Inmiddels zijn er al bijna 4.000 huizen gebouwd voor en met arme families.

Het duurzaam partnerschap houdt in dat jaarlijks twee medewerkers van Bouwinvest mee gaan op bouwreis en wij zowel financieel als in natura een bijdrage leveren aan de bouw van een aantal huizen voor de mensen die het het meest nodig hebben. Een ijzersterke formule aangezien elke bouwreiziger enthousiast terugkomt en als vanzelf ambassadeur wordt van het goede doel waar HomePlan met hart en ziel aan werkt. Zo ook onze collega’s Willem Helsloot en Collin Boelhouwer. Vorig jaar gingen zij mee op bouwreis naar Zuid-Afrika. Samen met een groep vrijwilligers hielpen zij mee aan de bouw van een aantal huizen in Mulima Community. Eén van de armste plattelandsgemeentes in Zuid-Afrika, met een hoog werkloosheidspercentage en veel getroffenen door hiv/aids en tuberculose. Bijna 15% van de kinderen in deze gemeenschap is wees.

In Zuid-Afrika en Swaziland werkt HomePlan samen met Southern African Catholic Bishops’ Conference (SACBC). Via hen is HomePlan in aanraking gekomen met de projecten van de St. Scholastica parochie in Mulima Community. Father Chris Babona coördineert in deze parochie de ontwikkelingsprojecten. Father Chris vertelde Collin en Willem tijdens de bouwweek over zijn plannen voor het renoveren van een leegstaand vervallen zusterhuis en het uitbreiden van de computerschool. Het is de bedoeling om het aantal leerlingen meer dan te verdubbelen, zodat jaarlijks 160 jongeren de computeropleiding kunnen volgen. Deze opleiding geeft deze jongeren een veel grotere kans om werk te vinden of een studiebeurs te verkrijgen. Zij zijn dan niet langer veroordeeld tot een uitzichtloze toekomst, maar kunnen op weg gaan naar een zelfredzaam bestaan.

Verder komt er een bibliotheek en zal het door Kinderfonds Mamas gefinancierde programma voor kwetsbare kinderen onderdak vinden in dit gebouw. Ook zijn er plannen voor een crèche en om enkele ruimten in het weekend te verhuren aan andere organisaties. Deze activiteiten zullen extra inkomsten genereren voor de computerschool.

Voor de renovatie van het oude zusterhuis is natuurlijk geld nodig. Geld dat de parochie niet zo maar voorhanden heeft. Collin en Willem hebben bij thuiskomst het verhaal met de collega’s van Bouwinvest gedeeld. Onder de indruk van het verhaal en het werk dat o.a. father Chris verzet in Mulima, heeft Bouwinvest besloten om het benodigde geldbedrag te schenken. En wel op de volgende manier: jaarlijks kunnen Bouwinvest medewerkers kiezen uit een kerstpakket of een donatie aan het goede doel, in dit geval een bijdrage aan de renovatie van het oude zusterhuis in Mulima. Inmiddels heeft 50% van alle medewerkers voor een donatie aan HomePlan gekozen. Verder is het bedrag aangevuld door een bijdrage die Allard van Spaandonk kreeg voor een presentatie bij een seminar van PPS Netwerk Nederland. Het totaalbedrag wordt door Bouwinvest aangevuld tot het mooie ronde bedrag van € 12.000,-

Inmiddels is de renovatie al in volle gang en is het einde al in zicht; wanden zijn gestukt en geverfd, er zijn nieuwe vloeren gelegd en de ramen zijn vervangen. De laatste hand wordt op dit moment gelegd aan het sanitair, waarna de computerschool ingericht kan worden.

Collin en Willem: “We zijn ontzettend blij dat we het geld zo snel bij elkaar hebben kunnen krijgen. Het is ontzettend goed om te zien dat de mensen in Mulima zo voortvarend aan de slag zijn gegaan. Dit bewijst maar weer wat een bouwreis van HomePlan allemaal teweeg kan brengen.!”

Nieuwsbrief