16 november 2016

Deel dit op:

Duurzaam, betaalbaar en comfortabel wonen toegankelijk maken voor iedereen. Nu en in de toekomst! Dat is de gezamenlijke missie van AM, BAM Woningbouw, Bouwinvest, Eigen Haard en TBI WOONlab. Met als stip op de horizon: geld verdienen met gratis wonen. De kick-off van ‘Expeditie Gratis Wonen’ is op 16 november in Amsterdam waar vier innovatieteams vanuit een eigen thema aan de slag gaan om richting te geven aan gratis wonen.

Rick van de Bos, projectleider Expeditie Gratis Wonen: “Innovatie in de bouw- en vastgoedwereld leeft. En hoe! We hebben voor deze woonexpeditie een grote diversiteit aan expertises vanuit de verschillende bedrijven en ik kijk ernaar uit om met elkaar vorm en inhoud te geven aan de weg die leidt naar Gratis Wonen.”

Vanaf 16 november tot en met maart 2017 gaan vier innovatieteams aan de slag om richting te geven aan dit gemeenschappelijke doel: geld verdienen met gratis wonen. De vier expeditieteams zijn:

  • ‘De Stad van Strax’ brengt nieuw evenwicht tussen wonen in de stad en wonen daarbuiten. 
  • ‘Digitaal wonen’ verkent hoe je van een woning een digitaal en waardevol knooppunt kan maken, om wonen zo fundamenteel goedkoper te maken.
  • ‘100% Woongeluk met 50% korting’ verkent hoe door slimmere materialen en productiemethoden wonen de helft goedkoper wordt.
  • 'Centercity' zoekt naar slimme oplossingen om wonen in de stad bereikbaar te houden met name voor jonge stedelingen.

Met Expeditie Gratis Wonen krijgt bedrijfsoverstijgend innoveren een grote impuls en een duidelijke focus: het gaat om het fundamenteel betaalbaarder maken van wonen. Dat lukt niet alleen met partijen uit de bouw- en vastgoedsector. De komende maanden zullen we dus actief op zoek gaan naar partijen uit bijvoorbeeld de tech-, new materials- en mobiliteitssector.

Expeditie Gratis Wonen zoekt dan ook graag de samenwerking op en nodigt innovators, partners, klanten, start-ups, co-makers en vrije geesten uit om te helpen met het handen en voeten geven aan Gratis Wonen. Wie mee wil denken over duurzaam, betaalbaar en comfortabel wonen in Nederland kan daarvoor terecht via het platform: expeditiegratiswonen.nl.

Expeditie Gratis Wonen is een initiatief van AM, BAM Woningbouw, Bouwinvest, Eigen Haard en TBI WOONlab om duurzaam, betaalbaar en comfortabel wonen toegankelijk te maken voor iedereen. Nu en in de toekomst. 

Nieuwsbrief