14 september 2016

Deel dit op:

Onderhoud van het rijksmonument gewaarborgd tot en met het jaar 2022 Het bedrag is toegekend op basis van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (voorheen BRIM) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het Olympisch Stadion, onderdeel van het Bouwinvest Office Fund, is één van de opvallendste begunstigden van de subsidieregeling, die in totaal een bedrag van 54,5 miljoen euro omvat en verdeeld is over 900 bouwwerken in Nederland.

 

 

 

 

 

 

De subsidie wordt jaarlijks in gedeelten uitgekeerd tot en met 2022 en wordt aangewend voor het uitvoeren van de hoogwaardige onderhoudswerkzaamheden aan het Olympisch Stadion Amsterdam. De onderhoudsplanning van de gezamenlijke eigenaren van het gebouw – Stichting Olympisch Stadion Amsterdam en Bouwinvest Office Fund – is voor een groot deel gebaseerd op het strategisch en in fasen uitvoeren van onderhoud, om daarmee kwaliteit en gebruik te blijven waarborgen. 

Icoon van de sport

Voor Bouwinvest is het stadion van groot belang in de verdere ontwikkeling van het omliggende gebied; waaronder ook The Olympic Amsterdam: de herontwikkeling van de voormalige Citroënpanden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezamenlijk hebben de partijen zich sinds de heropening van het Olympisch Stadion (5 mei 2000) ingespannen om het Olympisch Stadion te blijven ontwikkelen als inspirerend icoon van de sport. Door een aantrekkelijke programmering van evenementen en een breed scala aan maatschappelijke en educatieve activiteiten is het gebruik van het Olympisch Stadion enorm geïntensiveerd. Vanzelfsprekend is de afgelopen jaren zorgvuldig met grote zorg aandacht besteed aan het onderhouden van het stadion, zoals het vernieuwen van alle 22.500 stoelen op de tribunes inclusief de coating van de onderlaag. Verder is in 2014 de monumentale Marathontoren grondig onder handen genomen. Het stadion en de marathontoren zijn thans in zeer respectabele staat en dankzij de toegekende subsidie kan ook de komende jaren het noodzakelijke onderhoud op hetzelfde hoge niveau worden uitgevoerd.

Olympisch Stadion Amsterdam
Het Olympisch Stadion Amsterdam is speciaal gebouwd voor de Olympische Spelen van 1928.  In 1999 is het gebouw gered van sloop en verklaard tot Rijksmonument.  Het Olympisch Stadion kent een VvE (Vereniging van Eigenaren) van het Bouwinvest Office Fund en Stichting Olympisch Stadion Amsterdam (SOSA).

 

Nieuwsbrief