27 januari 2016

Deel dit op:

Dinsdagavond 26 januari zijn de plannen voor de voormalige Citroëngebouwen aan het Stadionplein in Amsterdam gepresenteerd aan omwonenden. Met grote belangstelling werden deze bekeken. De plannen werden toegelicht door de architecten BiermanHenket en Rijnboutt, Peak development (bij deze herontwikkeling betrokken als ontwikkelaar) en Bouwinvest.

In het najaar van 2014 heeft het Bouwinvest Office Fund de beide karakteristieke Citroengebouwen aangekocht. Bouwinvest bezit in het Olympisch gebied ook de commerciële ruimtes en de parkeergarage in het Olympisch Stadion, een deel van de woningen in het Olympisch Kwartier en de woningen en winkels in het in aanbouw zijnde Noordblok op het Stadionplein. Als vastgoedvermogensbeheerder wil Bouwinvest op een verantwoorde en duurzame wijze een nieuwe toekomst aan de Citroëngebouwen geven.

Het oorspronkelijke ontwerp voor beide Citroëngebouwen, maar ook voor het Olympisch Stadion, is gemaakt door de bekende Nederlandse architect Jan Wils. Met de verhuizing van Citroën in 2015 ontstaat er nu een nieuw tijdperk voor deze gebouwen.

Bouwinvest gaat de gebouwen herontwikkelen, zodanig dat de toekomstige nieuwe functies en het ontwerp van de gebouwen aansluiting vinden bij de veranderende omgeving en de behoeftes van de gebruikers. In het programma wordt voorzien in kantoor-, horeca- en retailruimten. Voor beide gebouwen is met de architecten (BiermanHenket Architecten voor het zuidelijk gebouw en Rijnboutt voor het noordelijk gebouw) en een team adviseurs een nieuw ontwerp gemaakt, waarin de wensen en ambities zijn vertaald. Het noordelijk gebouw heeft in 2014 de status van Rijksmonument gekregen, de herontwikkeling vindt derhalve ook plaats in goed overleg met Bureau Monumenten en Archeologie en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

Planning:
Hieronder (onder voorbehoud) de planning van de werkzaamheden:

Voorjaar 2016
Indienen bouwaanvraag Noordgebouw
Indienen bouwaanvraag Zuidgebouw
Voorbereiden verbouwing

Zomer 2016
Start verbouwing beide gebouwen

Najaar 2017
Oplevering Noordgebouw

Voorjaar 2018
Oplevering Zuidgebouw  

 

Nieuwsbrief