31 mei 2016

Deel dit op:

Frank Nijs begint per 1 juni 2016 als Acquisiteur voor het Bouwinvest Healthcare Fund. Nijs werkte de laatste zes jaar bij ’s Heeren Loo Zorggroep waar hij als projectontwikkelaar verantwoordelijk was voor portfoliomanagement waaronder aan- en verkoop, aan- en verhuur, initiëren van nieuwbouw, transformatie en aanpassingen van het zorgvastgoed.

Nu het Healthcare Fund in omvang groeit komen er ook steeds meer investeringsaanvragen van zorgaanbieders binnen. In de rol van acquisiteur zal Nijs zorgvastgoed projecten selecteren en aankopen die passen binnen de strategie van het fonds. De portefeuille richt zich op huisvesting in de Care markt, met de nadruk op de ouderen- en de gehandicaptenzorg. Frank Nijs (‘69) heeft ruim 20 jaar ervaring in projectontwikkeling en was in de periode voor ’s Heeren Loo werkzaam bij Kristal en Heijmans.

Recente projecten van het Bouwinvest Healthcare Fund zijn onder andere de nieuwbouw van een zorgcomplex met 80 zorgstudio’s voor Stichting Amsta in Amsterdam en de herontwikkeling van Zonnehof Mijdrecht en Zonnehof Ouderkerk met in totaal 90 intramurale zorgstudio’s voor Zonnehuisgroep Amstelland en 91 zorgappartementen in de vrije verhuur.

Nijs komt in het team van Erwin Drenth, Manager Zorgvastgoed bij Bouwinvest.

Over het Bouwinvest Healthcare Fund
Sinds 2014 investeert Bouwinvest in zorgvastgoed. Onze visie is dat deze markten een enorme ontwikkeling doormaken: van aanbod naar vraag gestuurd, waarbij de vraag sterk zal stijgen door de ‘dubbele vergrijzing’. Consumenten krijgen het voor het zeggen. Er komt meer nadruk te liggen op de kwaliteit van wonen en zorg, want wie betaalt, bepaalt. Veel bestaand vastgoed is verouderd en/of het voldoet niet meer aan de huidige vraag. De behoefte aan plekken waar zorg 24x7 aanwezig is, met goede geschikte appartementen en waar indien gewenst men ook iets gezamenlijks kan doen, is groot. De doelstelling is om het Healthcare Fund in de komende jaren te laten groeien. Momenteel investeert Bouwinvest exclusief voor bpfBOUW, maar het is niet uitgesloten dat in de toekomst ook andere pensioenfondsen kunnen deelnemen in het fonds.  

Nieuwsbrief