21 januari 2016

Deel dit op:

Per januari 2016 hebben drie Nederlandse pensioenfondsen zich voor € 55 miljoen gecommitteerd aan het Bouwinvest Dutch Institutional Retail Fund (Bouwinvest Retail Fund). Het zijn de eerste drie toetreders tot het fonds naast bpfBOUW.

De volgende pensioenfondsen zijn toegetreden: Pensioenfonds Grontmij, Pensioenfonds Fysiotherapeuten en Pensioenfonds PNO Media. Allen zijn geadviseerd door Grontmij Capital Consultants.

Dit is een mooie start van het nieuwe jaar voor het Fonds. “De Nederlandse retailmarkt blijft echter een uitdagend segment”, aldus Dick van Hal, Directievoorzitter Bouwinvest, “maar ondanks de polarisatie in de retailmarkt, waarbij er een steeds grotere kloof ontstaat tussen goed en slecht vastgoed, zien wij goede mogelijkheden op locaties die voldoen aan onze convenience en experience strategie”. “Voor de lange termijn zijn wij er dan ook van overtuigd dat investeren in retail een uitstekend rendement oplevert, zeker als je ook in staat bent door o.a. herontwikkeling waarde toe te voegen aan je portefeuille”.

Het Fonds bestaat uit 41 hoogwaardige retail assets, onlangs gewaardeerd op € 723 miljoen.

In het Fonds zitten onder andere drie (her)ontwikkelingsprojecten in Amsterdam: Mosveld, Stadionplein en Damrak die allen dit jaar afgerond zullen worden. Aan het einde van 2017 wil Bouwinvest €800 miljoen in het Fonds belegd hebben.

Sinds 2011 presteert het Fonds bovengemiddeld ten opzichte van de IPD Dutch Property Index (5-jaars gemiddelde 6,4% t.o.v. 4,5% van de benchmark). 

Nieuwsbrief