26 februari 2016

Deel dit op:

Het Bouwinvest Healthcare fund heeft een overeenkomst getekend met Martha Flora, aanbieder van particuliere dementiezorg, en zorgpartner Zorgbalans voor Martha Flora Haarlem. De locatie Parkzicht aan de Helmlaan 10 zal de komende maanden worden getransformeerd naar de beschermde leefomgeving voor een Martha Flora huis. Op 1 december van dit jaar zal het nieuwe Martha Flora huis haar deuren openen.

Het aantal mensen dat lijdt aan dementie zal oplopen van 260.000 in 2015 tot 400.000 in 2020, omdat Nederland meer ouderen krijgt die bovendien steeds ouder worden. Zij leven gemiddeld tien jaar met dementie, waarvan twee jaar in een zorginstelling. In Haarlem en de omgeving Zuid-Kennemerland ziet Martha Flora bijzonder veel kansen om haar particuliere dementiezorg aan te gaan bieden. De regio is erg vergrijsd ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Op dit moment zijn er in de regio Zuid Kennemerland 3.575 mensen met een vorm van dementie. De komende 15 jaar zal dat aantal groeien naar 4.156. De afgelopen tijd is er weliswaar een aantal particuliere initiatieven bijgekomen, waarvan Martha Flora het eerste particuliere initiatief is dat zich uitsluitend richt op zorg voor ouderen met dementie die niet meer thuis kunnen blijven wonen.

Samenwerking tussen Martha Flora en zorgpartner Zorgbalans
Martha Flora zoekt per locatie, steeds intensieve samenwerking met reguliere zorgaanbieders. Voor de locatie in Haarlem is dat de zorgaanbieder Zorgbalans. Zorgbalans is een grote ouderenzorgorganisatie en één van de grootste werkgevers in de regio Kennemerland en Zuid-Holland Noord. De medewerkers van Zorgbalans ondersteunen mensen met een zorgbehoefte om zo lang mogelijk op een eigen wijze vorm en inhoud te geven aan hun leven. Dit doet Zorgbalans zowel in woonzorgcentra als bij mensen thuis. Daarnaast biedt Zorgbalans mensen met geheugenproblemen op een eigentijdse manier dagbesteding op diverse locaties in de wijken.

Huidige bewoners Parkzicht
Met de ruim veertig vaste bewoners van Parkzicht is al in het najaar van 2014 individueel besproken naar welke locatie men - al dan niet tijdelijk - wil verhuizen. Alle vaste bewoners zijn inmiddels verhuisd naar een nieuwe woonomgeving, naar eigen keuze. Op dit moment biedt Parkzicht nog aan een kleine groep ouderen tijdelijk verblijf met zorg.

Vanuit een goed hart bijdragen aan een dementievriendelijke samenleving
Martha Flora is de eigenzinnige moeder van Marco Ouwehand. In 2004 bleek dat zij de ziekte van Alzheimer had. Het was haar grootste nachtmerrie om dement in een verpleeghuis te eindigen. Marco besloot een ‘droomhuis met houvast’ te ontwikkelen, waaraan hij zijn moeder met een gerust hart kon toevertrouwen als thuis wonen niet meer zou gaan. Helaas kwam dat huis voor zijn moeder te laat. Ze overleed in 2008. Inmiddels heeft het onderscheidende zorgconcept van Martha Flora zich ruimschoots bewezen. Marco’s vader verblijft sinds kort in de Martha Flora locatie te Hoorn.

Martha Flora creëert een beschermde samenleving waarin mensen hun eigen identiteit behouden. De missie van Martha Flora is om mensen met dementie een leefomgeving te bieden waarin zij warmte, veiligheid en geborgenheid ontvangen. Bij zorgverlening draait het om mensen. Daar waar de reguliere zorg vanuit de overheid niet direct kan inspelen op bestaande behoeften, kan Martha Flora inspelen op de groeiende behoefte om de dementiezorg verder te verbeteren. Met dit bijzonder vernieuwende zorgconcept draagt Martha Flora actief bij aan het creëren van een dementievriendelijke samenleving.

Oprichter Martha Flora, Marco Ouwehand:"Het gaat bij Martha Flora om het persoonlijk welbevinden van onze bewoners. Wij moeten weten met wie we te maken hebben en wat onze bewoners beweegt. Hoe meer we weten en begrijpen, hoe beter we kunnen zorgen dat onze bewoners zich prettig voelen. En dat zij hun leven zoals zij dat gewend waren te leven, zoveel mogelijk kunnen voortzetten. Rekening houdend met hun dementie. In onze comfortabele beschermde samenleving houden wij ook de gezondheid van onze bewoners uiteraard continu in de gaten. De visie van Zorgbalans sluit perfect aan op onze manier van zorg bieden. Wij zijn ervan overtuigd in hen een uitstekende partner te hebben. "

Voorzitter Raad van Bestuur Zorgbalans, Anja Schouten: "Wij kijken uit naar de samenwerking met Martha Flora omdat zij in staat zijn gebleken de zoektocht naar welbevinden voor mensen met dementie maximaal te vertalen naar alle aspecten van welzijn, zorg en wonen. Daar kunnen wij van leren en daar kunnen wij ook aan bijdragen. Kwetsbaarheid en vergankelijkheid zijn onderdeel van het leven voor veel oude mensen, dat betekent echter niet dat het leven ophoudt. Wij willen in ons voormalig woonzorgcentrum Parkzicht een toekomstvast en kwalitatief hoogstaand aanbod bieden voor mensen met een intensieve dementiezorgvraag. Twee partijen met een goede naam en visie verbinden zich aan elkaar om dat te realiseren. "

Manager Zorgvastgoed Bouwinvest Healthcare Fund, Erwin Drenth:"Wij zijn verheugd dat we deze locatie aan onze portefeuille kunnen toevoegen. Het Martha Flora concept speelt in op een nadrukkelijke behoefte van mensen met dementie en hun naasten. Tevens zijn wij positief over de verbinding tussen het vernieuwende van Martha Flora, en het voor Haarlemmers vertrouwde Zorgbalans. "

Nieuwsbrief