12 maart 2015

Deel dit op:

Het Office Fund overtreft zowel de 3- als de 5-jaars gemiddelde IPD Netherlands Annual Property Index. “Het bieden van een werkomgeving die bijdraagt aan het succes van organisaties leidt op langere termijn tot een hoge bezettingsgraad in de portefeuille en daarmee tot outperformance”, aldus Bas Jochims, Hoofd Asset Management Kantoren.

Het 3-jaars gemiddelde totaal rendement van het Bouwinvest Office Fund is 1,1% tegenover de index van -0,9%. Het fonds heeft een 5-jaars gemiddeld totaal rendement van 2,7% en de index 0,6%. Deze lange termijn outperformance van de IPD index komt door de consistente strategie van het Office Fund en actief asset management, waarbij veel aandacht besteed wordt aan de huurder.

Consistente strategie voorwaardelijk voor lange termijn outperformance

De relatief hoge gemiddelde bezettingsgraad van bijna 90% is de uitkomst van verschillende factoren. Ten eerste de focus op multi-tenant kantoren op multifunctionele en goed bereikbare locaties in door ons gedefinieerde kernregio’s. Ten tweede het actieve portefeuillemanagement, waarbij de portefeuille wordt geoptimaliseerd door een actief aan- en verkoopbeleid. Ten derde actief asset management, waarbij door relatiebeheer met huurders en beheerders goed kan worden ingespeeld op marktrends en -ontwikkelingen.

Selectief aan-, verkoop- en herontwikkelingsbeleid maakt portefeuille toekomstbestendig

Hoewel het Office Fund in de afgelopen drie en vijf jaar de index gemiddeld overtrof was dit over 2014 niet het geval. Het totaal rendement van het Office Fund was 1,3% en het totaal rendement van de index was 3,3%. Dit heeft een logische oorzaak. De éénmalige aankoopkosten van waardevolle kantoren zoals Beurs-WTC in Rotterdam en Valina en de twee monumentale Citroëngebouwen in Amsterdam hebben het rendement in 2014 verlaagd. Deze aankopen zullen de kwaliteit en diversificatie van de portefeuille verbeteren. “Dit geeft het Office Fund een uitstekende positie voor de realisatie van goede rendementen voor de langere termijn”, aldus Jochims.

Nieuwsbrief