13 april 2015

Deel dit op:

“Het rapport verstevigt het fundament waarop Bouwinvest haar fondsstrategie heeft gebaseerd. Investeringen in zorgvuldig geselecteerde zorgsegmenten blijken een solide investering met een stabiel cash rendement.” aldus Erwin Drenth, Manager Zorgvastgoed bij Bouwinvest over het onlangs verschenen rapport van EIB en MSCI uitgevoerd in opdracht van IVBN.

In het rapport wordt geconcludeerd dat wanneer de omstandigheden verder verbeteren zorgvastgoed kan uitgroeien tot een volwaardige categorie in de vastgoedportefeuille van institutionele beleggers.

In het onderzoek is de markt voor zorgvastgoed gedefinieerd en verder verkend. Hieruit blijkt dat de markt voor zorgvastgoed voldoende massa heeft maar ook dat veel bestaand zorgvastgoed (nog) onaantrekkelijk is om in te beleggen. Verwacht wordt dat de verschillende segmenten verder opschuiven naar investment grade.

Verder laat het onderzoek zien dat de rendementen voor zorgvastgoed vergelijkbaar lijken met andere vastgoedsectoren. Wegens de grote invloed van de overheid op de zorg is het belangrijkste risico de visie en wijze waarop de overheid de financiering van zorg wijzigt.

Aanbevelingen waarmee het rapport afsluit betreffen voldoende schaalgrootte, bevorderen privéklinieken/-tehuizen, beschikbaarheid gegevens zorggebruik en vastgoed, doorzetten scheiding wonen en zorg en transparante beleidsingrepen.

Download rapport ‘Beleggen in zorgvastgoed’.

Nieuwsbrief