22 september 2015

Deel dit op:

Op 2 september jl. zijn de resultaten van GRESB 2015 bekend gemaakt. De fondsen van Bouwinvest zijn alle drie wederom uitgeroepen tot Green Star, de hoogst haalbare categorie binnen deze internationale duurzaamheidsbenchmark.

Het Bouwinvest Retail Fund is 6% in score gestegen en bezet hiermee de tweede plaats in de ranking in Nederland. Het Bouwinvest Residential en Office Fund zijn eveneens in score gestegen en nemen een derde plek in.

Inspireren en samenwerken is essentieel in onze duurzaamheidsvisie. Daarom organiseerde Bouwinvest in samenwerking met GRESB, op 16 september jl. in Beurs-WTC Rotterdam, dat onderdeel uitmaakt van het Office Fund, de Nederlandse release van het GRESB 2015 rapport. Allard van Spaandonk (Directeur Nederland Bouwinvest) en Bernardo Korenberg (CSR Manager Bouwinvest) leverden een inhoudelijke bijdrage namens Bouwinvest onder de titel ‘Beyond Bricks’.

GRESB is een onafhankelijke benchmark die het duurzaamheidsbeleid van vastgoedfondsen en -portefeuilles wereldwijd beoordeelt. Op basis van de GRESB-score kunnen fondsmanagers hun duurzaamheidsbeleid tegen het licht houden en verbeteringen doorvoeren. Uit de GRESB-data blijkt dat de vastgoedsector wereldwijd over de gehele breedte haar duurzaamheidsperformance heeft verbeterd. Duurzaamheid is een onlosmakelijk onderdeel geworden van de dagelijkse bedrijfsvoering: 93% van de vastgoedbedrijven en fondsen hebben duurzaamheid geïncorporeerd in hun bedrijfsdoelstellingen, aldus GRESB.

“Vier jaar geleden zijn we bij Bouwinvest gestart met een intensief traject om onze duurzaamheidstrategie aan te scherpen, best-practices te implementeren en de resultaten te meten en verbeteren. Gebouwlabels, energiemonitoring en -management, green leases en duurzaamheid bewustwording bij huurders zijn voorbeelden hiervan. Dat we bij alle drie de Nederlandse fondsen de hoogste classificatie binnen GRESB hebben kunnen behouden, onderstreept dat duurzaamheid bij Bouwinvest inmiddels vast verankerd is. Dat is een resultaat waar wij en onze aandeelhouders trots op mogen zijn. De komende jaren zetten we onze succesvolle strategie en aanpak door”, aldus Allard van Spaandonk.

“Als vastgoedvermogensbeheerder voor institutionele beleggers, investeert Bouwinvest vanuit een langetermijnperspectief. Samenwerking met onze stakeholders staat centraal om onze toegevoegde waarde in de vastgoedketen verder te optimaliseren en zo financieel en maatschappelijk rendement te laten samengaan. De GRESB resultaten, die zowel nationaal als internationaal als een duidelijke richtlijn worden ervaren, stellen ons in staat om onze duurzaamheidsprestaties inzichtelijk te maken voor zowel investeerders als andere stakeholders. Daarnaast geeft het goed inzicht in de elementen waar nog verbetering mogelijk is. Want duurzaamheid draait om continu verbeteren en innoveren”, aldus Bernardo Korenberg.

Bouwinvest is tevens investment member van GRESB en gebruikt de resultaten bij de beoordeling van nieuwe internationale vastgoedbeleggingen. Daarnaast is GRESB een instrument om de duurzaamheidsprestaties van onze huidige internationale beleggingen te meten en te volgen en waar nodig aan te sturen op verbetering door de dialoog aan te gaan met betreffende fondsmanagers.

Nieuwsbrief