18 juli 2014

Deel dit op:

Ondanks alle inspanningen en een verleende omgevingsvergunning zijn MAB Development en Bouwinvest Retail Fund, eigenaar van winkelcentrum Heyhoef, niet binnen de gestelde termijn tot overeenstemming gekomen over de uitbreiding van het winkelcentrum Heyhoef.

Ondanks gesloten huurovereenkomsten met een aantal vooraanstaande winkelbedrijven en grote belangstelling van meerdere retailers, is het op de valreep niet gelukt om de business case rond te krijgen. Daarom wordt er geen overeenkomst gesloten tussen MAB en Bouwinvest. De gemeente betreurt het zeer dat er na de bouwvak niet gestart kan worden met de uitbreiding, vooral omdat in de Reeshof veel behoefte is aan uitbreiding van de voorzieningen in winkelcentrum Heyhoef. MAB ontbindt daarom het contract met de gemeente voor de aankoop van de grond.

Omdat de bouwplannen en de huurcontracten bijna allemaal gereed zijn, gaat de gemeente nu samen met MAB onderzoeken of het mogelijk is om de plannen over te dragen aan een nieuwe ontwikkelaar. De eerste oriƫnterende gesprekken met mogelijke ontwikkelaars zijn al gestart. De gemeente is bereid hieraan mee te werken, gezien het belang van de uitbreiding voor de Reeshof in Tilburg. Een en ander betekent wel dat de nieuwbouw wordt uitgesteld in afwachting van een nieuwe ontwikkelaar (en investeerder). De werkzaamheden in het openbaar gebied die momenteel in opdracht van de gemeente worden uitgevoerd, worden gewoon afgerond. De kosten hiervoor zijn inmiddels betaald door de ontwikkelaar.

Bouwinvest betreurt dat de onderhandelingen zijn afgebroken. Bouwinvest ziet nog altijd potentie in een uitbreiding, alsook daaraan gekoppelde kansen voor de verdere verbetering van het bestaande winkelcentrum. De komende periode zal Bouwinvest de mogelijkheden verder onderzoeken en hierover in overleg met Gemeente Tilburg treden. Ondertussen blijven we nauw samenwerken met de Ondernemersvereniging om Heyhoef aantrekkelijk te houden voor de inwoners van Reeshof.

Nieuwsbrief