17 februari 2014

Deel dit op:

Bouwinvest is één van de eerste vastgoed vermogensbeheerders die het verplichte vergunningstraject AIFMD succesvol heeft doorlopen. “We zijn trots dat we één van de eerste zijn,” aldus Dick van Hal, directievoorzitter bij Bouwinvest. “Het is prettig te constateren dat de organisatie voldoet aan de eisen.”

Bouwinvest is één van de eerste vastgoed vermogensbeheerders die het verplichte vergunningstraject  AIFMD succesvol heeft doorlopen. “We zijn trots dat we één van de eerste zijn,” aldus Dick van Hal, directievoorzitter bij Bouwinvest. “Het is prettig te constateren dat de organisatie voldoet aan de eisen.”

De benodigde informatie voor de vergunningaanvraag is ook geen nieuwe materie voor Bouwinvest. Bouwinvest is al geruime tijd bezig met de voorbereidingen op de implementatie van de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD). “Bij Bouwinvest ligt de focus op het zorgvuldig beheer van het inkomen van pensioendeelnemers. Vanuit de overtuiging dat financieel comfort één van de belangrijkste waarden is, ligt onze prioriteit bij het continu aantoonbaar in control zijn,” aldus Dick van Hal. Dit uit zich concreet in interne regelgeving vastgelegd in de Bouwinvest gedragscode, met toezicht van de compliance officer. Ook een tegenstrijdige-belangenregeling en een integraal monitorings- en controlekader houden Bouwinvest scherp op zorgvuldig management. Ook extern toezicht is niets nieuws. Bouwinvest is als dochteronderneming van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid onderworpen aan toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB), met name gericht op de beheerste en integere bedrijfsvoering.

Met de AIFMD vergunning komt Bouwinvest onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM ziet er op toe dat Bouwinvest voldoet aan de huidige verplichtingen en ook zal blijven voldoen aan de doorlopende vergunningsvoorwaarden zoals beschreven in de AIFMD wet- en regelgeving. Bouwinvest heeft Intertrust Depositary Services BV (Intertrust) als bewaarder aangesteld. De bewaarder is een verplicht onderdeel van de AIFMD eisen. Intertrust zal onder andere cashflows gaan monitoren/ controleren, verificatie van eigendom en toezichthoudende taken bij Bouwinvest ontplooien.

In onderzoek dat Bouwinvest heeft laten uitvoeren onder specialisten op het gebied van pensioen, beleggen en vastgoed kwam al naar voren dat de pensioenfondsen gebaat zijn bij de financiële inkadering door de richtlijnen van de AIFMD. Slechts 14% vindt dat er al genoeg controlemechanismen voor risicobeheersing zijn. “Niet alleen voor onszelf is de vergunning een bevestiging van de prudente werkwijze. Het is ook belangrijk voor de huidige en toekomstige investeerders in de Nederlandse fondsen. Het toezicht van de AFM voegt een nieuwe extra dimensie toe aan het vastgoedvermogensbeheer. Een mooie prestatie,” aldus Dick van Hal.

Nieuwsbrief