07 juli 2014

Deel dit op:

“Investeren met aandacht voor milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur (ESG-criteria) is een voorwaarde om op lange termijn succesvol te zijn, voor de stakeholders en daarmee voor Bouwinvest zelf”, aldus Dick van Hal, CEO Bouwinvest.

“Investeren met aandacht voor milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur (ESG-criteria) is een voorwaarde om op lange termijn succesvol te zijn, voor de stakeholders en daarmee voor Bouwinvest zelf”, aldus Dick van Hal, CEO Bouwinvest.

Ook uit een onlangs gehouden survey onder specialisten op het gebied van pensioen, beleggen en vastgoed bleek dat men verwacht dat rekening houden met ESG een positieve impact heeft op financiële prestaties van vastgoed, 88% van de respondenten meent zelfs dat verantwoord ondernemen een waarborg is voor het rendement op vastgoed op lange termijn. Maatschappelijk verantwoord ondernemen ziet Bouwinvest dan ook niet als een doel op zich maar als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering.

Door samenwerking in de branche en met huurders kunnen we duurzame prestaties meten en verbeteren. Duurzaamheid betekent het anticiperen en inspelen op de veranderende behoeften van de samenleving, demografische ontwikkelingen en de steeds hogere eisen die in de toekomst aan de bebouwde omgeving worden gesteld. Daarom werkt Bouwinvest ook met regionale en stedelijke overheden nauw samen aan diverse herontwikkelingsinitiatieven. “Wij willen investeren in gebouwen waar ondernemingen en mensen nog lang in de toekomst in willen wonen, werken, winkelen en verblijven. Dat is de sleutel tot onze benadering van duurzaamheid, zowel voor onze bedrijfsvoering als voor het behoud van waarde in onze portefeuilles.” aldus, Dick van Hal.

Een greep uit de activiteiten en behaalde resultaten in 2013:

  • Het Retail Fund werkt door middel van het Duo label aan de duurzaamheidsbewustwording van de huurders. De herontwikkeling van Nieuwendijk 196 en Damrak 70 wordt in lijn met BREEAM-NL-certificeringsrichtlijnen gerealiseerd.
  • Het Office Fund heeft samen met Search het DUO-label kantoren ontwikkeld voor het verminderen van het energieverbruik.
  • Het Residential Fund werkt aan duurzaamheidsbewustzijn onder de huurders als het gaat om energieverbruik met behulp van Ezie en realiseerde een energiereductie van 2,3%.
  • De medewerkersbetrokkenheid is verbeterd blijkt uit het medewerkerstevredenheid onderzoek gehouden onder de 140 kenniswerkers van Bouwinvest REIM.
  • De internationale investeringen van Bouwinvest worden jaarlijks onderworpen aan een ESG assessment. In 2013 is de transparantie verder vergroot door een toename van het aantal deelnemende fondsen en zijn de ESG prestaties ten opzichte van 2012 verbeterd.

Op de foto ziet u project Summertime. Bouwinvest heeft samen met AM de inzending ‘Summertime’ verzorgd voor de gemeente Amsterdam. Met Summertime werd de selectieprocedure gewonnen voor de ontwikkeling van een duurzaam wooncomplex op
de Amsterdamse Zuidas.

Alle maatregelen, ambities en resultaten van Bouwinvest zijn te vinden in het MVO-jaarverslag 2013, nu hier te downloaden.

Nieuwsbrief