12 december 2014

Deel dit op:

De heer drs. C.J. (Kees) Beuving volgt de heer drs. J.C. Jacques van Ek per 12 december 2014 op als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Bouwinvest.

De heer drs. C.J. (Kees) Beuving volgt de heer drs. J.C. Jacques van Ek per 12 december 2014 op als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Bouwinvest.

Jacques van Ek was vanaf de installatie van de Raad van Commissarissen in 2006 president-commissaris. Jacques van Ek heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de koers van de transitie van Bouwinvest van Nederlandse ontwikkelaar naar internationale vastgoed investment manager. Hij treedt terug wegens het bereiken van de maximale statutaire termijn van 8 jaar.

Kees Beuving is op 22 augustus 2014 toegetreden tot de Raad van Commissarissen met als doel Jacques van Ek op te volgen als voorzitter. Kees Beuving heeft een lange bestuurlijke achtergrond. Tot 2012 is hij voorzitter van de Raad van Bestuur van Friesland Bank geweest, daarvoor heeft hij jarenlang diverse functies in de Raad van Bestuur van Fortis Bank Nederland vervuld, waaronder voorzitter van 2002 tot 2006.

Raad van Commissarissen Bouwinvest:
De heer drs. C.J Beuving, voorzitter
Mevrouw drs. M. Sint, vicevoorzitter
De heer J.H.W.R. van der Vlist
De heer dr. R.Th.Wijmenga

Nieuwsbrief