10 maart 2014

Deel dit op:

Stef Blok, Minister voor Wonen en Rijksdienst nam vandaag de research paper ‘Dutch residential investments in European perspective‘ in ontvangst.

Stef Blok, Minister voor Wonen en Rijksdienst nam vandaag de research paper ‘Dutch residential investments in European perspective‘ in ontvangst.

Het onderzoek is een uniek initiatief van acht woningbeleggers die hiermee de internationale aandacht willen vestigen op de Nederlandse markt. De paper toont aan dat de Nederlandse woningmarkt uitermate interessant is voor zowel nationale als internationale institutionele beleggers.

Waar Nederlandse beleggers al geruime tijd actief zijn op de woningmarkt, vinden buitenlandse beleggers de weg naar de Nederlandse markt nog maar mondjesmaat. Dit is de aanleiding voor acht woningbeleggers om gezamenlijk te laten zien dat Nederland goede beleggingsperspectieven biedt.

De research paper ‘Dutch residential investments in European perspective’, uitgevoerd door adviesbureau Finance Ideas, toont aan dat de Nederlandse woningmarkt een interessante belegging is voor zowel nationale als internationale institutionele beleggers. Woningprijzen zijn de laatste jaren fors gedaald, terwijl de huurniveaus zijn gestegen. Hierdoor zijn aanvangsrendementen voor woningbeleggingen sterk verbeterd.

Daarnaast neemt de vraag naar geliberaliseerde huurwoningen toe, terwijl woningcorporaties zich juist meer focussen op sociale huurwoningen. Dit betekent een toename van de beschikbaarheid van huurwoningen die uitermate geschikt zijn voor (inter)nationale institutionele beleggers. Uit een Europese vergelijking komt bovendien naar voren dat de Nederlandse woningmarkt kansen biedt voor internationale diversificatie.

Stef Blok, Minister voor Wonen en Rijksdienst:
Er zijn steeds meer signalen dat de woningmarkt zich herstelt. Ik roep beleggers, zowel nationaal als internationaal, op om in het gat van de geliberaliseerde huurwoningen te springen. Ik verwacht dat daar de komende jaren een forse groei van de woningvraag ontstaat.

Henk Jagersma, voorzitter IVBN:
Dit onderzoek is het resultaat van een unieke samenwerking. Acht Nederlandse woningbeleggers hebben de handen ineengeslagen om dit onderzoek te initiëren. De Nederlandse woningmarkt biedt naar onze mening voldoende ruimte en positieve kansen om ook buitenlandse beleggers te kunnen aantrekken.

Piet Eichholtz, professor Universiteit Maastricht en partner Finance Ideas:
De Nederlandse woningmarkt biedt beleggers een goed rendement en kan een belangrijke rol vervullen in het verlagen van de risico’s voor een pensioenfonds: woningen leveren zeer goede risicospreiding en bieden daarnaast een bescherming tegen inflatierisico die beter is dan alle andere beleggingscategorieën.”

Download research paper ‘Dutch residential investments in European perspective’

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer T.R. Heijdendael (Thomas) partner van Finance Ideas. Hij is telefonisch te bereiken op +31 (0)6 4308 1175 of per mail via thomas.heijdendael@finance-ideas.nl.

De research paper ‘Dutch residential investments in European perspective’ is geïnitieerd door Altera Vastgoed, Amvest, a.s.r. vastgoed vermogensbeheer, Bouwinvest, CBRE Global Investors, Delta Lloyd vastgoed, Syntrus Achmea real estate & finance en Vesteda. Het onderzoek is uitgevoerd door adviesbureau Finance Ideas in samenwerking met de Nederlandse belangenvereniging voor institutionele vastgoedbeleggers, IVBN.

Lees ook de visie van Bouwinvest in ‘Instapmoment Nederlandse woningbeleggingen’

Nieuwsbrief